BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. Systemy Business Intelligence

prophix

Zwiększ wyniki usprawniając procesy budżetowania, controllingu i analiz

PROPHIX - specjalistyczny system do zarządzania efektywnością organizacji

targit

Pozwól menedżerom samodzielnie docierać do źródeł odchyleń i zmian trendów

TARGIT - zaawansowane analizy dla każdego

edokumenty

Zapewnij płynność obiegu informacji dając pracownikom właściwe narzędzia

eDokumenty - zarządzanie obiegiem dokumentów

  • 1
  • 2
  • 3

Już

lat nieprzerwanej działalności

na rynku

 

Ponad

projektów zrealizowanych

z sukcesem

 

Blisko

zadowolonych użytkowników

naszych rozwiązań

 

Zintegrowane planowanie finansowe

 

Nasze rozwiązania w zakresie planowania finansowego pozwalają wspomóc te działania w każdej organizacji poprzez możliwość elastycznego zamodelowania każdego typu procesów. 

 

Istotą naszych rozwiązań w tym zakresie jest zaś integracja procesów na każdym poziomie organizacyjnym i połączenie ze sobą planów finansowych z operacyjnymi i strategicznymi.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...

Budżetowanie i  prognozowanie

 

Dzięki naszym rozwiązaniom do budżetowania i prognozowania menadżerowie mogą spędzić więcej czasu na podejmowaniu decyzji biznesowych nie tracąc go na żmudne i czasochłonne przygotowywanie danych.

 

Posiadanie elastycznego, kompleksowego systemu budżetowania staje się w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...

Konsolidacja finansowa i zarządcza

 

Poprzez możliwość połączenia danych pochodzących z różnych systemów finansowo-księgowych i ERP, a także różnych układów planu kont w jednym zunifikowanym układzie informacyjnym nasze rozwiązania oferują możliwość bezproblemowej obsługi konsolidacji finansowej, raportowania zarządczego i controllingu w ramach grup kapitałowych.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...

Analizy i raportowanie              .    

 

Utwórz analizę w kilka sekund przy użyciu kilku kliknięć. Dobierz myszką miary które chcesz analizować lub porównywać ze sobą, stwórz własne kalkulacje, określ kryteria analizy.

 

Analizuj dane w intuicyjnych interfejsach tabel oraz wykresów przestawnych. Skorzystaj z wygodnych kreatorów raportów, które nie będą wymagać od Ciebie "tajemnej" wiedzy informatycznej.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...

Hurtownie danych                               .    .

 

Wdrożenie hurtowni danych pozwala przekształcić zbiór wielu często heterogenicznych źródeł danych do jednego centralnego miejsca jakim jest hurtownia danych, gdzie dane są uporządkowane i prezentowane w zrozumiałym i intuicyjnym układzie.

 

Dzięki temu dane te mogą być wielokrotnie szybciej i łatwiej zagospodarowane na potrzeby analityczne, eliminując wąskie gardła w generowaniu niezbędnej informacji zarządczej.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...

Kokpity menedżerskie/KPI            .

 

Przygotowanie analiz i raportów to jedno, zaś prezentacja ich we właściwym kontekście i w powiązaniu z właściwymi informacjami uszczegóławiającymi to zagadnienie mieszczące się w kategorii kokpitów menadżerskich.

 

Ponadto odpowiednie pulpity zarządcze mogą wykrywać kontekst użytkownika i w ten sposób dostosowywać zakres funkcjonalny kokpitów, obszary danych i ich szczegółowość, wykorzystywane funkcje czy nawet kolorystykę.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...

Sekretariat/obsługa kancelaryjna

 

Z naszym rozwiązaniem Twój sekretariat stanie się w pełni nowoczesną komórką korzystającą z najnowszych trendów ale jednocześnie zachowującą wszystkie dobre zasady i praktyki kancelaryjne.

 

Wdrażane przez nas narzędzie zapewni Twojej firmie kompleksową obsługę kancelaryjną obejmującą korespondencję zewnętrzną jak i wewnętrzną.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...

Obieg faktur                         .                 

 

Elektroniczny obieg faktur kosztowych zdejmuje z Działu Księgowości przykry obowiązek szukania i upominania osób przetrzymujących faktury.

 

Dodatkowo przyspiesza cały proces skracając go do kilku dni nawet w bardzo dużych, rozproszonych organizacjach. Dzięki temu praktycznie eliminuje konieczność płacenia odsetek za nieterminowo realizowane zobowiązania.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...

CRM / zarądzanie sprzedażą / obsługa klienta

 

Twórz oferty, zamówienia, faktury. Kontroluj przygotowanie sprzedaży na każdym etapie: telefonów, spotkań, negocjacji i podpisywania umów czy otrzymywania zleceń. Twórz leady i planuj sprzedaż.

 

Stwórz uporządkowaną bazę swoich kontrahentów i potencjalnych  klientów. Dzięki mechanizmom raportowania i analiz łatwo śledź zaawansowanie procesów handlowych oraz statystyki dotyczące lejka sprzedażowego.

Więcej... | Zobacz wszystkie rozwiązania...