YouTube

Start / Rozwiązania / Zarządzanie Wydajnością - Performance Management / Controlling w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i energetyki cieplnej

Nasi Klienci

Dziękujemy za zaufanie m. in.:

 

 • RawPlug
 • DB Schenker
 • Almi Decor
 • Mosty Łódź S.A.
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
 • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Moto-Profil Sp. z o.o.
 • PMR Ltd. Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
 • Intakus S.A.
 • Korona
 • Luvena
 • Kakadu
 • Renevis
 • PWIK Bolesławiec
 • MPWiK Lubin
 • ChŚ PWiK
 • DSA Financial
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Armatura S.A.
 • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
 • SSE Polska sp. z o.o.
 • Komsa Polska Sp. z o.o.
 • Grupa Grass Sp. z o.o.
 • optima

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
 • Data: wtorek, 12.12.2019
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak usprawnić ewidencję i rozliczanie setek/tysięcy faktur w systemie eDokumenty?
 • Data: wtorek, 19.12.2019
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak wykorzystać wiedzę dobrze znanych arkuszy kalkulacyjnych z systemem m.in. do budżetowania i planowania w systemie CONTROL?
 • Kiedy: wtorek, 09.01.2020
 • Godzina 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową w ramach grup kapitałowych z pomocą systemu PROPHIX?
 • Data: wtorek, 16.01.2020
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak tworzyć zaawansowane analizy i zautomatyzować raportowaniew systemu TARGIT?
 • Data: wtorek, 23.01.2020 
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Controlling w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i energetyki cieplnej

"(...) Wdrożone rozwiązanie pozwala nam w bardzo znacznym stopniu usprawnić procesy związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych na potrzeby planowania, budżetowania oraz zarządzania poprzez controlling, co w istotny sposób wpływa na wzrost efektywności funkcjonowania Spółki w tym obszarze."

Beata Jagoda Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Tarnów
Maciej Kędzior - Kierownik Działu Sprzedaży i Controllingu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Tarnów

Zapewnij kierownikom poszczególnych działów przyjazne i intuicyjne narzędzie do budżetowania przychodów i kosztów w swoim dziale dowolnymi metodami, w oparciu o dane historyczne czy z zastosowaniem rozkładów wskaźnikowych, poprzez określanie oczekiwanych odchyleń czy wskazanie docelowych wartości. Dzięki wygodnemu, dopasowanemu narzędziu budżetowania nie pozwolisz, aby proces budżetowania był dla nich zbyt żmudny, skomplikowany i tym samym nadto absorbujący.

 

 

"(...) Wdrożenie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie pozwoliło na uzyskanie dużych oszczędności i podniesienie efektywności zarządzania na poziomie całego przedsiębiorstwa.

W szczególności istotnie ograniczono pracochłonność obsługi procesu budżetowania, raportowania i analizy odchyleń oraz sporządzania taryf, które to procesy dotąd odbywały się w Excelu. Usprawniono ponadto przepływ informacji zarządczej do kierownictwa działów i członków zarządu – obecnie osoby te we własnym zakresie mogą w każdej chwili dotrzeć do wymaganych informacji zarządczych, co ułatwia i zwiększa skuteczność kontroli kosztów na wszystkich szczeblach zarządzania."

Jarosław Wantuła
Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie

 

Raportuj realizację wykonania na poziomie poszczególnych obszarów oraz całego przedsiębiorstwa, zestawiaj wykonanie z planem i analizuj odchylenia. Prowadź symulacje jak może wypłynąć zmiana taryf czy zwiększenie kosztów awarii sieci na zysk przedsiębiorstwa itp.

 

 

Automatycznie kalkuluj taryfy w oparciu o przygotowane plany przychodów i kosztów. Wygeneruj wiele wersji taryf w oparciu o wielowariantowe prognozy i scenariusze decyzyjne.

 

 

"(...) Szczególnie udało się ułatwić proces opracowywania taryf oraz przygotowywania sprawozdań finansowych (RZiS w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym). Dzięki modułowi zarządzania przepływem pracy (Workflow) uporządkowano prace nad sporządzaniem wniosku taryfowego, eliminując miejsca powstawania błędów, tym samym skracając czas przygotowywania wniosku."
Barbara Ermisch-Lipniacka
Prezes Zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o.

 

 

Więcej na temat oferowanych przez nas systemów do controllingu:

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.