YouTube

Start / Firma / Wydarzenia / Nowoczesne wsparcie dla controllingu w PERN S.A.

Nasi Klienci

Dziękujemy za zaufanie m. in.:

 

 • RawPlug
 • DB Schenker
 • Almi Decor
 • Mosty Łódź S.A.
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
 • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Moto-Profil Sp. z o.o.
 • PMR Ltd. Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
 • Intakus S.A.
 • Korona
 • Luvena
 • Kakadu
 • Renevis
 • PWIK Bolesławiec
 • MPWiK Lubin
 • ChŚ PWiK
 • DSA Financial
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Armatura S.A.
 • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
 • SSE Polska sp. z o.o.
 • Komsa Polska Sp. z o.o.
 • Grupa Grass Sp. z o.o.
 • optima

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak usprawnić ewidencję i rozliczanie setek/tysięcy faktur w systemie eDokumenty?
 • Data: wtorek, 19.12.2019
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak wykorzystać wiedzę dobrze znanych arkuszy kalkulacyjnych z systemem m.in. do budżetowania i planowania w systemie CONTROL?
 • Kiedy: wtorek, 09.01.2020
 • Godzina 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową w ramach grup kapitałowych z pomocą systemu PROPHIX?
 • Data: wtorek, 16.01.2020
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak tworzyć zaawansowane analizy i zautomatyzować raportowaniew systemu TARGIT?
 • Data: wtorek, 23.01.2020 
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
 • Data: wtorek, 30.01.2020
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Nowoczesne wsparcie dla controllingu w PERN S.A.

wrzesień 2018Z zadowoleniem chcemy przedstawić naszego kolejnego klienta i udane wdrożenie systemu PROPHIX. Jest to firma PERN S.A, która działa w obszarze logistyki naftowej. 
 

"[...] projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi wcześniej: harmonogramem i budżetem oraz zrealizowano wszystkie cele tego wdrożenia. Bardzo wysoko oceniamy kompentencje zespołu konsultantów BI-Pro i partnerski sposób prowadzenia projektu. [....]" 
 

Sebastian Kanafa
Dyrektor Pionu Finansowego, 
PERN S.A.

Poza sektorem naftowym, w skład Grupy Kapitałowej wchodzą spółki odpowiedzialne również za usługi logistyczne czy projekty.

Wraz z rozwojem firmy, Zarząd rozpoczął poszukiwania systemu, który pozwoliłby rozwiązać i usprawnić działania związane m.in. z budżetowaniem oraz analizowaniem danych.

Wśród przedstawionych rozwiązań znalazł się również system PROPHIX
 

 

Nowe rozwiązanie zostało opracowane głównie pod kątem przygotowania rocznego planu dla całego przedsiębiorstwa. Dotyczyło to w szczególności obszarów takich jak: budżetowanie przychodów z działalności podstawowej, kosztów rodzajowych kosztów pracowniczych, inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Istotną rolę odegrało też obszar związany z budżetem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak np. budżet remontów.

 

Wdrożenie całego systemu trwało niespełna rok. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w między czasie do Grupy Kapitałowej została dołączona kolejna spółka, którą należało uwzględnić w strukturze przedsiębiorstwa. Zarówno dla wdrożeniowców, jak i samego systemu nie stanowiło to największego problemu, a jedynie nieznacznie wydłużyło etap wdrożenia.
 

Obecnie PROPHIX umożliwia firmie PERN S.A. tworzenie raportów oraz wskaźników efektywności przedsiębiorstwa, a do tego pełni bardzo ważną funkcję w przygotowaniu Zarządczego Rachunku Wyników.

 

Istotne znaczenie odgrywają progi rentowności (z ang. BEP Break Even Point), które w systemie PROPHIX na bieżąco monitorują sytuację przychodu przedsiębiorstwa, pozwalając pokryć wszystkie koszty firmy.   

 

Już niebawem przedstawimy Studium przypadku z tego wdrożenia.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy zainteresowane naszymi rozwiązaniami.