Start / Rozwiązania / Automatyzacja Biura / Praca Grupowa / Projekty, kalendarze i zadania

Projekty, kalendarze i zadania

 

Każdy pracownik firmy otrzymuje możliwość korzystania ze współdzielonego kalendarza w systemie. Kalendarz i zadania są wykorzystywane do organizacji czasu pracy, oraz do zlecania poleceń służbowych.

Współdzielone kalendarze jak i kontakty z osobistej książki adresowej mogą być synchronizowane z urządzeniami mobilnymi. Kalendarz jest wyposażony w możliwość rezerwacji zasobów.

Podczas wdrożenia zostają zdefiniowane kalendarze dla zasobów współdzielonych.  Pracownicy chcąc skorzystać z tych zasobów wcześniej je rezerwują.

Osoby kontaktowe dodawane przy klientach mogą być dodane do osobistych książek adresowych pracowników, dzięki czemu stają się dostępne do importu na smartfony. Użytkownicy w jednym narzędziu mogą sporządzić harmonogram projektu oraz zlecić pracownikom realizację zadań, które się na niego składają. Zadania trafiają wprost na elektroniczne biurka pracowników. Kierownik projektu w prosty sposób (np. na diagramie Gantta) może je nadzorować i modyfikować w razie potrzeby.

 

 

Więcej na temat systemu eDokumenty. 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.