YouTube

Start / Firma / Wydarzenia / Wdrożenie hurtowni danych w firmie Optima Sp. z o.o.

Nasi Klienci

Dziękujemy za zaufanie m. in.:

 

 • RawPlug
 • DB Schenker
 • Almi Decor
 • Mosty Łódź S.A.
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
 • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Moto-Profil Sp. z o.o.
 • PMR Ltd. Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
 • Intakus S.A.
 • Korona
 • Luvena
 • Kakadu
 • Renevis
 • PWIK Bolesławiec
 • MPWiK Lubin
 • ChŚ PWiK
 • DSA Financial
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Armatura S.A.
 • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
 • SSE Polska sp. z o.o.
 • Komsa Polska Sp. z o.o.
 • Grupa Grass Sp. z o.o.
 • optima

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową w ramach grup kapitałowych z pomocą systemu PROPHIX?
 • Data: wtorek, 28.11.2019
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak tworzyć zaawansowane analizy i zautomatyzować raportowaniew systemu TARGIT?
 • Data: wtorek, 05.12.2019 
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
 • Data: wtorek, 12.12.2019
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak usprawnić ewidencję i rozliczanie setek/tysięcy faktur w systemie eDokumenty?
 • Data: wtorek, 19.12.2019
 • Godzina: 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak wykorzystać wiedzę dobrze znanych arkuszy kalkulacyjnych z systemem m.in. do budżetowania i planowania w systemie CONTROL?
 • Kiedy: wtorek, 09.01.2020
 • Godzina 11:00 - 12:00
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Wdrożenie hurtowni danych w firmie Optima Sp. z o.o.

lipiec 2014

Hurtownia danych w zarządzaniu sprzedażą i windykacją należności. Studium przypadku z wdrożenia rozwiązania do wielowymiarowych analiz i raportowania w firmie pożyczkowej Optima Sp. z o.o.

Optima Sp. z o.o. jest jednym z pośredników finansowych, specjalizującym się w udzielaniu pożyczek gotówkowych. Firma ma siedzibę w Gdańsku i działa na rynku od 1999 roku. Optima to firma godna zaufania. Jest także członkiem i jednym z założycieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. KPF zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z branży finansowej i wyznacza wysokie standardy działania w relacjach z klientami i kontrahentami.

 

Sytuacja przed wdrożeniem hurtowni danych

W zasadzie od samego początku działalności Zarząd firmy Optima kładł duży nacisk na precyzyjną analizę danych o bieżącej sytuacji finansowej spółki. Wysoka konkurencyjność branży sprawia, że bez dostępu do aktualnych informacji o wynikach sprzedaży czy jakości portfela kredytowego trudno myśleć o budowaniu stabilności finansowej firmy. Tymczasem dotychczasowe metody stosowane przez analityków były coraz mniej wydajne: rosła liczba klientów, wartość udzielanych pożyczek, zarówno w ujęciu globalnym, jak i „per capita”, rosło więc też ryzyko pogorszenia się struktury wierzytelności. Chcąc wyeliminować wspomniane zagrożenia, a także usprawnić zarządzanie sprzedażą, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu rozwiązania usprawniającego analizy i raportowanie opartego na hurtowni danych.

Jak wspomniano wcześniej, głównymi celami wdrożenia było stworzenie kompleksowego systemu do wielowymiarowych analiz i raportowania wyników spółki, a jednym z wymogów technologicznych, jakie postawiono przed oferentami, był warunek, że będzie to rozwiązanie bazujące na środowisku Microsoft SQL Server. Podyktowane to było dotychczasowymi doświadczeniami zespołu Optimy i posiadanym środowiskiem IT.

 

Wybór dostawcy i oprogramowania

W trakcie prac analitycznych firma Optima wystosowała zapytania ofertowe do kilku potencjalnych dostawców. Po zakończeniu fazy przeglądu i oceny ofert zdecydowano się na podpisanie kontraktu wdrożeniowego z wrocławską spółką BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. Wybór tego oferenta opierał się na bogatym doświadczeniu z kilkudziesięciu podobnych projektów, dobre zrozumienie specyfiki wymagań Optimy oraz atrakcyjna cena i krótki termin realizacji projektu.

 

Przebieg prac wdrożeniowych

Projekt podzielono na 2 etapy. W pierwszym etapie konsultanci BI-Pro w toku spotkań z pracownikami Optima dokonali analizy potrzeb oraz przygotowali wstępne projekty oczekiwanych raportów, modeli struktur i przepływu danych w zakresie hurtowni danych. W drugim etapie konsultanci i programiści BI-Pro przystąpili do modelowania, implementacji i uruchomienia hurtowni danych oraz utworzenia wymaganych raportów.
Zaimplementowano też procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z zastosowaniem narzędzi Integration Services. Wierzchnią warstwę danych zaimplementowano zaś w technologii OLAP za pomocą narzędzi Analysis Services. Ostatecznie całość projektu została rzetelnie udokumentowana, a następnie zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla administratorów systemu oraz przyszłych użytkowników systemu.

 

Efekty wdrożenia

Stworzona przez BI-Pro Consulting Group hurtownia danych pomaga klientowi efektywnie analizować dane dotyczące procesów zarządzania sprzedażą produktów finansowych oraz procesów windykacji, a to z kolei pozwala szybko reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe.