• Start
 • Rozwiązania
 • Analityka Biznesowa - Business Intelligence
 • Analityka Biznesowa - Business Intelligence

  Rozwiązania analityki biznesowej (ang. BI - Business Intelligence lub BA - Business Analytics) zapewniają pełen przekrój funkcjonalności począwszy od zaawansowanych, ergonomicznych i intuicyjnych interfejsów analitycznych obejmujących metody właściwego i dostosowanego zestawiania danych, zaawansowaną wizualizację oraz prezentację danych w kontekstowych układach kokpitów menedżerskich, a skończywszy na warstwie bazodanowej opartej na modelu hurtowni danych (ang. DW - Data Warehouse) poprzez narzędzia modelowania i automatyzacji procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ang. ETL - Extract, Transform, Load) i ich dostosowaniu do potrzeb analitycznych.

  Analizy i raportowanie operacyjne

  Utwórz analizę w kilka sekund przy użyciu kilku kliknięć. Dobierz myszką miary które chcesz analizować lub porównywać ze sobą, stwórz własne kalkulacje, określ kryteria analizy.

  Więcej...

  Hurtownie danych / Integracja i migracja danych

  Wdrożenie hurtowni danych pozwala przekształcić zbiór wielu często heterogenicznych źródeł danych do jednego centralnego miejsca jakim jest hurtownia danych, gdzie dane są uporządkowane i prezentowane w zrozumiałym i intuicyjnym układzie.

  Więcej...

  Kokpity menedżerskie / KPI

  Przygotowanie analiz i raportów to jedno, zaś prezentacja ich we właściwym kontekście i w powiązaniu z właściwymi informacjami uszczegóławiającymi to zagadnienie mieszczące się w kategorii kokpitów menadżerskich.

  Więcej...

  5 głównych powodów, dla których warto wdrożyć rozwiązania do analityki biznesowej

  Dzięki naszym rozwiązaniom pracownicy w Twojej firmie przestaną być „generatorami raportów”, a staną się pracownikami wiedzy, którzy sprawnie posługując się elastycznymi narzędziami informatycznymi będą upatrywać możliwości przyczynienia się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej Twojej firmy.

  Więcej...