• Start
 • Usługi
 • Business Intelligence: analiza wymagań
 • Business Intelligence: analiza wymagań

  Wdrożenie efektywnych rozwiązań Business Intelligence powinno odbywać się na podstawie dokonanej wcześniej analizy wymagań i uwarunkowań realizacyjnych.

   

  Analiza powinna uwzględniać w szczególności:

  • Cele i problemy biznesowe,
  • Wymagania w odniesieniu do zakresu, jakości, terminowości i formy oczekiwanych informacji,
  • Indywidualne oczekiwania poszczególnych grup użytkowników,
  • Aktualne środowisko informatyczne, stan posiadanych systemów informatycznych i baz danych, plany rozwojowe w tym zakresie.

  Oferujemy naszą pomoc w przeprowadzeniu profesjonalnej analizy wymagań poprzedzającej wdrażanie rozwiązań Business Intelligence.
   

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.