• Start
 • Usługi
 • Analizy i projekcje finansowe
 • Analizy i projekcje finansowe

  W zakresie analiz finansowych oferujemy usługi doradcze w następującym zakresie:

  • analiza kosztów:
   • gromadzenie danych i klasyfikacja kosztów,
   • analiza struktury kosztów, sugestie w celu optymalizacji,
   • cykliczne raportowanie,
  • analiza przepływów pieniężnych:
   • zdiagnozowanie przepływów pieniężnych w firmie,
   • propozycja usprawnień,
   • systematyczne raportowanie,
  • projekcje finansowe – ocena planowanych inwestycji w długim okresie (harmonogram ponoszonych wydatków, planowane przychody, stopa zwrotu),
  • projektowanie modeli kalkulacyjnych w powyższym zakresie w specjalistycznych narzędziach informatycznych oraz w Excel/Access, dostosowanych do wymagań i oczekiwań klienta w celu samodzielnej analizy, również zautomatyzowane, zintegrowane z innymi systemami informatycznymi (automatyczne pobieranie danych).
    

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.