YouTube
 • Start
 • Rozwiązania
 • Automatyzacja Biura / Praca Grupowa
 • Nasi Klienci

  Dziękujemy za zaufanie m. in.:

   

  • RawPlug
  • DB Schenker
  • Almi Decor
  • Mosty Łódź S.A.
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Moto-Profil Sp. z o.o.
  • PMR Ltd. Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
  • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
  • Intakus S.A.
  • Korona
  • Luvena
  • Kakadu
  • Renevis
  • PWIK Bolesławiec
  • MPWiK Lubin
  • ChŚ PWiK
  • DSA Financial
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Armatura S.A.
  • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
  • SSE Polska sp. z o.o.
  • Komsa Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Grass Sp. z o.o.
  • optima

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową w ramach grup kapitałowych z pomocą systemu PROPHIX?
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak wykorzystać wiedzę dobrze znanych arkuszy kalkulacyjnych z systemem m.in. do budżetowania i planowania w systemie CONTROL?
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Automatyzacja Biura / Praca Grupowa

  Istotny wzrost efektywności działania każdej organizacji można osiągnąć poprzez usprawnienie funkcjonowania biur, począwszy od digitalizacji dokumentów, automatyzacji ich obiegu przez wdrożenie lepszej komunikacji grupowej w postaci współdzielonych kalendarzy czy list zadań, skończywszy na informatyzacji wszelkich operacyjnych procesów pomocniczych.

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.

  Sekretariat / obsługa kancelaryjna

  Z naszym rozwiązaniem Twój sekretariat stanie się w pełni nowoczesną komórką korzystającą z najnowszych trendów, ale jednocześnie zachowującą wszystkie dobre zasady i praktyki kancelaryjne.

  Więcej...

  Cyfryzacja dokumentów papierowych OCR

  OCR (optical character recognition) to temat, z którym spotka się każde przedsiębiorstwo wkraczające na drogę e-gospodarki. Dotyczy to zarówno tych firm, które z własnej inicjatywy chcą wybrać ten kierunek jak i takich instytucji, które zostały do tego zmuszone, np. przez czynniki zewnętrzne.

  Więcej...

  Obieg faktur

  Elektroniczny obieg faktur kosztowych zdejmuje z Działu Księgowości przykry obowiązek szukania i upominania osób przetrzymujących faktury.

  Więcej...

  Umowy

  Umowy mogą  być rejestrowane w rejestrze umów, skąd otrzymują unikalny numer. Dedykowana formatka umowy zapewnia możliwość ewidencji terminu ważności umowy, stron oraz innych wymaganych informacji.

  Więcej...

  Workflow, czyli zarządzanie przepływem pracy

  Funkcjonalność workflow zapewnia obsługę elektronicznego obiegu dowolnych dokumentów np. dokumentów wewnętrznych typu oferty, umowy, wnioski urlopowe, delegacje, dokumenty magazynowe, dokumentacja ISO, jak też zewnętrznych jak faktury, zamówienia, dokumentacja projektowa itp.

  Więcej...

  Obsługa zamówień i zapotrzebowania

  Proces ten wykorzystuje dokument zapotrzebowania, wypełniany przez poszczególne komórki oraz kartotekę zamówienia służącą do ich realizacji.

  Więcej...

  e-Faktury

  Faktura elektroniczna (eFaktura) może służyć jako dowód powstania operacji gospodarczej podobnie jak faktura papierowa. Zgodnie z aktualnymi przepisami może posiadać podpis elektroniczny lub zostać doręczona za pomocą protokołu EDI.

  Więcej...

  Projekty, kalendarze i zadania

  Każdy pracownik firmy otrzymuje możliwość korzystania ze współdzielonego kalendarza w systemie. Kalendarz i zadania są wykorzystywane do organizacji czasu pracy oraz do zlecania poleceń służbowych.

  Więcej...

  Sprawy kadrowe

  W systemie w sposób szybki mogą zostać załatwione pracownicze formalności m.in. delegacje, urlopy, szkolenia.

  Więcej...

  Delegacje - jak i kiedy rozliczać

  Wygodnie wypełnianie, przegląd, akceptacja i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów eDokumenty.

  Więcej...

  Home Office czyli praca zdalna

  Wg portalu Wikipedia, Telepraca czyli praca zdalna „jest to forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

  Więcej...

  Sprawy / usterki / reklamacje / windykacja

  System eDokumenty pozwala na zakładanie dowolnej liczby teczek dla każdego działu, a następnie zakładanie spraw w założonych teczkach.

  Więcej...

  Repozytorium ISO

  System zarządzania ISO to dystrybucja ogromnej ilości dokumentów. A każdy papierowy dokument to konieczność wydruku oraz powielania i przechowywania. Od dziś dystrybucja dokumentów może stać się nie tylko łatwa i szybka, ale i lepsza dla naszego środowiska. 

  Więcej...

  CRM / zarządzanie sprzedażą / obsługa klienta

  Twórz oferty, zamówienia, faktury. Kontroluj przygotowanie sprzedaży na każdym etapie: telefonów, spotkań, negocjacji i podpisywania umów czy otrzymywania zleceń. Twórz leady i planuj sprzedaż.

  Więcej...

  CRM - praca 'na kontrahencie', czyli klient pod lupą

  Jedną z istotnych funkcji systemu CRM jest przejrzysta prezentacja danych powiązanych. Dobrym przykładem jest kartoteka kontrahenta, która grupuje wszystkie dane, takie jak: sprawy, dokumenty, łącznie z wiadomościami e-mail, a także działania, np. spotkania, rozmowy i zadania powiązane z danym kontrahentem. 

  Więcej...