YouTube

Budżetowanie i prognozowanie finansowe

Dzięki naszym rozwiązaniom do budżetowania i prognozowania finansowego menadżerowie mogą spędzić więcej czasu na podejmowaniu decyzji biznesowych, nie tracąc go na żmudne i czasochłonne przygotowywanie danych. Posiadanie elastycznego, kompleksowego systemu budżetowania i prognozowania finansowego staje się w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością.

Niestety zazwyczaj procesy budżetowania i prognozowania w organizacjach istotnie absorbują przede wszystkim kadrę menadżerską, czyli grupę osób w organizacji, których czas jest szczególnie cenny. Bardzo ważne jest więc zapewnienie dla nich odpowiednich narzędzi, które zminimalizują poziom zaabsorbowania menedżerów opracowujących swoje budżety i prognozy do niezbędnego minimum.

Nasze rozwiązania umożliwiają szybkie i łatwe utworzenie modelu budżetowego firmy wraz z prognozą finansową, dając użytkownikowi więcej czasu na analizę i zrozumienie danych. Wykorzystaj gotowe modele budżetowe do opracowania prognoz półrocznych, kwartalnych, miesięcznych czy incydentalnych.

Zaprojektuj procesy workflow przepływu pracy w ramach systemu budżetowania lub prognozowania i pozwól, aby system przejął kontrolę nad tym procesem, odciążając tym samym użytkowników rozwiązania i administratorów procesu.

 

Ważnym czynnikiem warunkującym sprawność procesu budżetowania jest zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy jego uczestnikami, menedżerami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary, służbami finansowymi weryfikującymi budżety oraz kierownictwem najwyższego szczebla zatwierdzającym budżety.

Monitoruj na bieżąco przebieg i zaawansowanie zadań budżetowych, wąskie gardła, punkty wstrzymania itp.

 

Oczekują Państwo dalszych informacji?

Zapraszamy do kontaktu!