• Start
 • Szkolenia
 • Budżetowanie na podstawie danych historycznych.
 • Nasi Klienci

  Dziękujemy za zaufanie m. in.:

   

  • RawPlug
  • DB Schenker
  • Almi Decor
  • Mosty Łódź S.A.
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Moto-Profil Sp. z o.o.
  • PMR Ltd. Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
  • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
  • Intakus S.A.
  • Korona
  • Luvena
  • Kakadu
  • Renevis
  • PWIK Bolesławiec
  • MPWiK Lubin
  • ChŚ PWiK
  • DSA Financial
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Armatura S.A.
  • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
  • SSE Polska sp. z o.o.
  • Komsa Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Grass Sp. z o.o.
  • optima

  Budżetowanie na podstawie danych historycznych.

  NAZWA SZKOLENIA: Budżetowanie na podstawie danych historycznych. Praktyczne przykłady, dopasowane narzędzia.

   

  OPIS SZKOLENIA – AGENDA TEKSTOWA

             W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez przygotowany Case Study powstały na bazie doświadczeń wdrożeniowych konsultantów odpowiedzialnych za przygotowanie sprawnych systemów do budżetowania w przedsiębiorstwach o szerokich oraz zróżnicowanych profilach działalności. W trakcie szkolenia przede wszystkim skupimy się na możliwości wykorzystania danych historycznych celem utworzenia realnego planu na kolejny okres.

             Pierwszym, a zarazem kluczowym punktem dotyczącym budżetowania na podstawie danych historycznych jest pozyskanie tych danych. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe schematy przepływu informacji zarówno między działami jak i między systemami informatycznymi. W trakcie szkolenia prowadzący wskaże przykładowe pozycje kosztowe dla których metodyka wykorzystania danych historycznych może wiązać się z ryzykiem powstania błędów w całościowym budżecie.

             Celem optymalizacji wykorzystania danych historycznych wyodrębnione zostaną kluczowe wskaźniki, które należy uwzględnić podczas tworzenia planu odgórnego dla całego przedsiębiorstwa. Kluczem do sukcesu przy korzystaniu ze wskaźników jest zbalansowanie wskaźników podstawowych takich jak inflacja ze wskaźnikami specyficznymi dla branż (np. długoterminowa prognoza pogody dla firmy zajmującej się przetwórstwem owoców).

             Posiadając usystematyzowane dane wraz z listą wskaźników, które mogą zostać wykorzystane do ich modyfikacji zaprezentowany zostanie pierwszy budżet podlegający dalszej modyfikacji. W trakcie szkolenia wskazany zostanie moment, w którym warto zapisać budżet po raz pierwszy celem późniejszego uzyskania zestawienia budżetu statystycznego z rzeczywistym wykonaniem.

             Na kopii pierwszego budżetu zostaną wprowadzone korekty. Jednym z najistotniejszych elementów prowadzenia takich zmian jest prawidłowy rozkład danych przy założeniu uzupełniania odgórnego, bądź właściwa i usystematyzowana agregacja danych zbieranych od poszczególnych kierowników. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną skuteczne metody rozkładu kosztów w czasie dla nowych pozycji budżetowych, które wcześniej nie były planowane przez danego kierownika.

  Szkolenie będzie prowadzone poprzez wykorzystanie Case Study, które w uproszczeniu prezentuje poniższy schemat zadań.

   

   

  AGENDA W PUNKTACH

  • Omówienie celów szkolenia wraz z przedstawieniem case study, który zostanie wykorzystany w trakcie trwania szkolenia
  • Pozyskanie danych historycznych
   • Czy są dane historyczne
   • Skąd pozyskać dane historyczne
   • Błędy wynikłe z danych historycznych oraz ich korekty
  • Wskaźniki do korekty danych historycznych
   • Wskaźniki podstawowe typu inflacja
   • Wskaźniki zaawansowane
    • Dotyczące otoczenia gospodarczego
    • Wskaźniki branżowe
  • Utworzenie budżetu ogólnego na podstawie danych historycznych
   • Wykorzystanie narzędzi informatycznych do utworzenie budżetu
   • Metody weryfikacji poprawności powstałego budżetu
  • Korekta budżetu kosztowego przez dyr. Finansowego
   • Kluczowe pozycje wymagające corocznej aktualizacji niezależnie od powstałego budżetu
   • Co lepsze nadpisanie budżetu czy utworzenie drugiego niezależnego budżetu
   • Wyznaczenie nowych celów sprzedażowych
  • Szczegółowa modyfikacja budżetów przez poszczególnych kierowników
   • Od kiedy należy włączyć kierowników działów do sporządzania budżetu
   • Jakie informacje należy przesłać kierownikom działów
  • Opis oraz porównanie metod rozkładu danych
   • Rozkład równomierny
   • Rozkład na podstawie wprowadzonych danych
   • Rozkład na podstawie dodatkowych parametrów
   • Rozkład na podstawie danych historycznych
  • Podsumowanie
   • Możliwości raportowe dzięki budżetowaniu na podstawie danych historycznych
   • Podsumowanie case study
   • Pytania i odpowiedzi

   

  ADRESACI SZKOLENIA

             Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników zaangażowanych w proces kreowania budżetu przedsiębiorstwa. Na szkolenie zapraszamy w szczególności osoby posiadające wiedzę o budżetowaniu, będące zainteresowane rozwojem oraz szerszym spojrzeniem na temat poprzez pryzmat doświadczeń innych przedsiębiorstw. Jeżeli Twoje stanowisko lub zakres obowiązków jest zbieżny z poniższą listą to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

  • Dyrektor Finansowy
  • Pracownicy Działu Kontrolingu
  • Pracownicy Działu Księgowości lub Działu IT uczestniczący w procesie przygotowywania instrukcji budżetowej
  • Pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie planów kosztowych, sprzedażowych, produkcyjnych oraz szczegółowych budżetów dotyczących kosztów
   • Inwestycji
   • Amortyzacji
   • Wynagrodzeń pracowników
   • Floty samochodowej

   

  METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA

             W trakcie szkolenia pojawi się zarówno część wykładowa, w ramach której opisane zostaną teoretyczne aspekty metodyki tworzenia budżetu, jak i część interaktywna podczas której uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w ćwiczeniach mających na celu wskazanie kluczowych problemów pojawiających się podczas procesu przygotowania budżetu, takich jak np. motywacja kierowników do przesyłania uzupełnionych arkuszy w określonym czasie. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnej debaty, której celem będzie wzajemne wymienienie się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami jakie dotychczas zebrali.

   

  CELE SZKOLENIA

  • Zaprezentowanie metodyki budżetowania na podstawie danych historycznych poprzez wykorzystanie podstawowych oraz zaawansowanych narzędzi informatycznych (MS Excel, systemy klasy CPM).
  • Po szkoleniu uczestnicy powinni potrafić wykorzystać dane historyczne celem zaplanowania oraz nadzoru procesu sporządzania budżetu przedsiębiorstwa.

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.