• Start
 • Systemy
 • CONTROL: planowanie, budżetowanie i controlling
 • CONTROL - wiedzę połącz z elastycznością

  CONTROL - połącz wszystkie dane w spójną całość

  CONTROL - przekształć strategię w trafne działanie

  • 1
  • 2
  • 3

  CONTROL: planowanie, budżetowanie i controlling

   

  System CONTROL® – innowacyjne rozwiązanie do planowania, budżetowania i controllingu dla Twojego przedsiębiorstwa

  Jeżeli do tej pory gromadzenie informacji oraz konsolidacja finansowa stanowiły problem dla Twojej firmy, a realizowane procesy były uciążliwe zarówno dla pracowników, jak i oprogramowania, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. System CONTROL® jest innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym większą efektywność oraz terminowość przepływu pracy. Przede wszystkim nowe rozwiązanie IT zapewnia sprawny przepływ informacji, który wspiera procesy decyzyjne w całej firmie. Dzięki temu zarówno Zarząd jak i menadżerowie projektu w szybki i łatwy sposób będą mogli oceniać i podejmować ważne decyzje związane np. z inwestycjami czy redukcją kosztów. CONTROL® importuje dane finansowe i wszelkiego rodzaju informacje, co ważne z wielu źródeł, a następnie gromadzi je w jeden kompleksowy i przejrzysty obraz. Niezaprzeczalną zaletą oprogramowania jest możliwość nanoszenie zmian w czasie rzeczywistym i porównywanie ich ze zmiennymi czynnikami, które wpływają na poszczególne części raportu. Ta funkcja umożliwia weryfikowanie, a w razie potrzeby również korygowanie danych.

  Sprawdź SZCZEGÓŁOWE FUNKCJONALNOŚCI...

  Połączenie elastyczności Excela z mocą i możliwościami centralnej hurtowni danych

  Biegle posługujesz się Excelem, ale brakuje Ci wsparcia m.in. dla:

  • pracy grupowej, łatwego współdzielenia arkuszy i danych,
  • wielowymiarowości, zarówno w analizie, jak też w alokacjach i rozkładach danych,
  • spójności zbiorów danych,
  • wydajności przy nieco obszerniejszych aplikacjach,
  • łatwiejszej i szybszej automatyzacji,
  • większej kontroli i ochrony przed popełnianiem błędów.

  Z systemem CONTROL® połączysz te wszystkie możliwości bez konieczności porzucania Excela. W ten sposób nadal pracujesz w środowisku, które od lat świetnie znasz, lubisz i cenisz, a przy tym eliminujesz wszystkie problemy jakie dotąd na co dzień napotykałeś.

   

  Działając na standardowych narzędziach przedsiębiorstwa napotykają na szereg problemów, takich jak:
  - powiększające się zbiory danych,
  - rozbudowane konsolidacje finansowe,
  - pojawiające się błędy i niespójności w wewnętrznych procesach,
  - przedłużające się czasy przetwarzania danych i generowania raportów,
  - przepracowanani, a przez to nieefektywni pracownicy.


  Przedstawiamy system, który jest w stanie sprostać tym wymaganiom i wprowadzić realne zmiany, a w efekcie końcowym usprawnić pracę całego przedsiębiorstwa. CONTROL® zapewnia:
  - szybkie reagowanie i terminowe generowanie informacji,  
  - mniejsze nakłady pracy i niższe koszty utrzymania,
  - integrację z innymi systemami – jeden przejrzysty interfejs dla wszystkich danych z całego przedsiębiorstwa,
  - obsługę różnych scenariuszy planowania i prognozowania oraz pracę grupową.

   

   

  Budżetowanie: Przekształć strategię w trafne działanie
  System CONTROL® umożliwia szybką i kompleksową ocenę sytuacji pozwalającą podejmować optymalne decyzje. Dotyczy to nie tylko spraw związanych z początkowym etapem modelowania, ale również założeniami i czynnikami biznesowymi związanymi z symulacją oraz analizowaniem i porównywaniem. CONTROL® pozwala również na wprowadzanie zmian w trakcie trwania zadania, zapewniając sprawniejszy niż kiedykolwiek wcześniej proces budżetowania. A co równie istotne, liczba modeli biznesowych nie ma ograniczeń i mogą się łączyć ze sobą niezależnie od tego, czy posiadają wspólne wymiary. Możliwość otwierania wielu raportów w jednym oknie pozwala na szybki podgląd i aktualizację danych. Funkcja „przeciągnij i upuść” pozwala na prezentowanie określonych danych w sposób taki jaki odpowiada użytkownikowi. Otrzymane wyniki można przedstawić również za pomocą niestandardowych wykresów i na ich podstawie tworzyć raporty – wszystko w ramach jednej aplikacji.

  Więcej….
   

   

  Planowanie strategiczne: Osiągnij wyższy poziom wiedzy
  CONTROL® jako system ma ogromne możliwości będąc jednocześnie elastycznym i intuicyjnym oprogramowaniem. Zapewnia spójne zasady, które są przydatne w ocenie ogólnego zarysu planu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozważenia zarówno korzyści jak i ryzyka, a co z tym się wiąże poznania również następstw wielu opcji, co pozwala określić najlepszy kierunek działania.  W szybki i łatwy sposób można przygotować dokładny scenariusz „co jeśli” oraz założenia ściśle ukierunkowane na realizację planu, a następnie porównać je ze sobą w dowolnym wymiarze. Dzięki dużej swobodzie i rozbudowanej funkcjonalności komentarzy istnieje możliwość tworzenia nieograniczonej kombinacji założeń i to za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Rozbudowana baza matematycznych, statystycznych, finansowych oraz algebraicznych funkcji jest skonstruowana tak, aby wesprzeć całoścowo obszar planowania biznesowego. Formuły, zarówno proste jak i złożone, są definiowane za pomocą kreatora formuł typu "wskaż i kliknij", przy użyciu składni bardzo podobnej do dobrze znanych arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki tym wszystkim funkcjom, zarządzanie wynikami biznesowymi, prognozowanie i analizowanie jeszcze nigdy nie było tak proste i szybkie.

  Więcej…
   

   

  Prognozowanie: Z zaufaniem patrz w przyszłość
  Dzięki możliwości prognozowania będziesz mógł wybrać najlepszy kierunek dla swojej firmy. System zapewnia przejrzysty dostęp do wszystkich danych z możliwością zaplanowania różnych scenariuszy. Importowanie danych z różnych miejsc źródłowych oraz elastyczność modelowania zapewnia zaplanowanie najlepszej drogi do zwiększenia wydajności swojego przedsiębiorstwa. Warto również wspomnieć o tym, że oprogramowanie zawiera zaawansowany kreator edycji danych, który umożliwia wykonanie złożonych operacji na konkretnych modułach. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania ze wszystkich standardowych metod i funkcji Microsoft® Excel®, aby w szybki i łatwy sposób edytować dane m.in. poprzez kopiowanie, wklejanie, przeciąganie, a nawet wykorzystywanie wbudowanych formuł. Dostosowanie prognozy do aktualnych danych, które zawierają potrzebne wytyczne, jak np. produkcja, zapasy, odpowiednia waluta, zajmuje zaledwie kilka sekund i zapewnia wiarygodny wgląd w efektywny stan sytuacji. Poza tym użytkownik ma możliwość filtrowania i wybierania różnych okresów czasu w celu przygotowania odpowiedniego zestawienia.

  Więcej…
   

   

  Analiza: Elastyczne łączenie danych
  System CONTROL® został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną wydajność poprzez elastyczność, przejrzystość oraz szybkość reakcji. Użytkownicy mogą bezpiecznie i płynnie przechodzić od budżetowania do prognozowania, raportowania i analizy, wykorzystując do tego wszystkie dostępne dane nawet te z archiwum. Dzięki temu użytkownik koncentruje się na samej analizie, a nie złożoności danych i ich interperetacji. Dane z poprzednich okresów są przenoszone do archiwum z możliwością dostępu do nich w każdym możliwym momencie. Poprzez wykorzystanie informacji z poprzednich lat, użytkownik jest w stanie stworzyć zaawansowaną analizę. Rozbudowane funkcje w łatwy sposób można sortować, filtrować, zliczać wyniki, a nawet dodawać komentarze. A co najważniejsze, w razie jakichkolwiek błędów, użytkownik jest w stanie sam rozwiązać problemy, bez pomocy pracownika działu IT.

  Więcej….
   

   

  Konsolidacja: Połącz wszystkie dane w jedną spójną całość
  W systemie CONTROL® realizacja konsolidacji odbywa się w prosty sposób, a potrzebne dane są na bieżąco pobierane z różnych kont użytkowników. Oprogramowanie ma nieograniczone możliwości wpływając na przebieg procesów, które są płynne i dynamiczne. Sama konsolidacja może odbywać się w różnych walutach, co nie stanowi żadnego problemu dla funkcjonowania systemu. Natomiast zgromadzone dane oraz raportowanie jest przeprowadzane na walucie natywnej. Skonsolidowane informacje mogą zawierać niemal nieograniczoną liczbę raportów obejmując m.in. zarządzenia operacyjne czy wymogi statutowe.

  Więcej….

   

   

  Dowiedz się więcej:

  Excel i CONTROL czyli symbioza idealna

  Integracja CONTROL z Power BI

  Często zadawane pytania

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT