YouTube
 • Start
 • Rozwiązania
 • Zarządzanie Wydajnością - Performance Management
 • Controlling w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i energetyki cieplnej
 • Nasi Klienci

  Dziękujemy za zaufanie m. in.:

   

  • RawPlug
  • DB Schenker
  • Almi Decor
  • Mosty Łódź S.A.
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Moto-Profil Sp. z o.o.
  • PMR Ltd. Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
  • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
  • Intakus S.A.
  • Korona
  • Luvena
  • Kakadu
  • Renevis
  • PWIK Bolesławiec
  • MPWiK Lubin
  • ChŚ PWiK
  • DSA Financial
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Armatura S.A.
  • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
  • SSE Polska sp. z o.o.
  • Komsa Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Grass Sp. z o.o.
  • optima

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową i zarządczą w ramach grup kapitałowych z pomocą specjalizowanego narzędzia informatycznego?
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Budżetowanie, planowanie i raportowanie finansowe w systemie CONTROL
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Controlling w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i energetyki cieplnej

  "(...) Wdrożone przez firmę BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. rozwiązanie pozwala nam w bardzo znacznym stopniu usprawnić procesy związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych na potrzeby planowania, budżetowania oraz zarządzania poprzez controlling, co w istotny sposób wpływa na wzrost efektywności funkcjonowania Spółki w tym obszarze."

  Beata Jagoda Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Tarnów
  Maciej Kędzior - Kierownik Działu Sprzedaży i Controllingu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Tarnów

  Zapewnij kierownikom poszczególnych działów przyjazne i intuicyjne narzędzie do budżetowania przychodów i kosztów w swoim dziale dowolnymi metodami, w oparciu o dane historyczne czy z zastosowaniem rozkładów wskaźnikowych, poprzez określanie oczekiwanych odchyleń czy wskazanie docelowych wartości. Dzięki wygodnemu, dopasowanemu narzędziu budżetowania nie pozwolisz, aby proces budżetowania był dla nich zbyt żmudny, skomplikowany i tym samym nadto absorbujący.

   

   

   

  "(...) Wdrożenie narzędzia firmy BI-Pro w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie pozwoliło na uzyskanie dużych oszczędności i podniesienie efektywności zarządzania na poziomie całego przedsiębiorstwa.

  W szczególności istotnie ograniczono pracochłonność obsługi procesu budżetowania, raportowania i analizy odchyleń oraz sporządzania taryf, które to procesy dotąd odbywały się w Excelu. Usprawniono ponadto przepływ informacji zarządczej do kierownictwa działów i członków zarządu – obecnie osoby te we własnym zakresie mogą w każdej chwili dotrzeć do wymaganych informacji zarządczych, co ułatwia i zwiększa skuteczność kontroli kosztów na wszystkich szczeblach zarządzania."

  Jarosław Wantuła
  Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie

   

  Raportuj realizację wykonania na poziomie poszczególnych obszarów oraz całego przedsiębiorstwa, zestawiaj wykonanie z planem i analizuj odchylenia. Prowadź symulacje jak może wypłynąć zmiana taryf czy zwiększenie kosztów awarii sieci na zysk przedsiębiorstwa itp.

  Automatycznie kalkuluj taryfy w oparciu o przygotowane plany przychodów i kosztów. Wygeneruj wiele wersji taryf w oparciu o wielowariantowe prognozy i scenariusze decyzyjne.

   

  "(...) Szczególnie udało się ułatwić proces opracowywania taryf oraz przygotowywania sprawozdań finansowych (RZiS w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym). Dzięki modułowi zarządzania przepływem pracy (Workflow) uporządkowano prace nad sporządzaniem wniosku taryfowego, eliminując miejsca powstawania błędów, tym samym skracając czas przygotowywania wniosku."
  Barbara Ermisch-Lipniacka
  Prezes Zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o.

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji?

  Zapraszamy do kontaktu!