• Start
 • Rozwiązania
 • Automatyzacja Biura / Praca Grupowa
 • CRM - praca 'na kontrahencie' czyli klient pod lupą
 • CRM - praca 'na kontrahencie' czyli klient pod lupą

  Jedną z istotnych funkcji systemu CRM jest przejrzysta prezentacja danych powiązanych. Dobrym przykładem jest kartoteka kontrahenta, która grupuje wszystkie dane, takie jak: sprawy, dokumenty, łącznie z wiadomościami e-mail, a także działania, np. spotkania, rozmowy i zadania powiązane z danym kontrahentem.

  Przykład poniżej przedstawia wygląd kartoteki kontrahenta
   

   
   

  Intuicyjny interfejs oraz przejrzysty układ pozwala użytkownikowi szybko odnaleźć się w systemie.

  Na pierwszej stronie kartoteki wybranego klienta prezentowane są ostatnie zdarzenia, w formie osi czasu. Pełna historia dostępna jest w pozostałych zakładkach kartoteki. Każda pozycja takiego zestawienia jest aktywnym linkiem prowadzącym do prezentowanego obiektu, a dostęp do danych uzależniony jest od uprawnień do konkretnej informacji dla zalogowanego użytkownika. W praktyce każda osoba w firmie korzysta z danych, które są jej niezbędne do wykonywania swoich zadań. Pozwala to na skupieniu się przede wszystkim na swoich zadaniach, a nie na nieistotnych informacjach lub zastrzeżonych, np. ze względu na poufne dokumenty.
   

   
   

  W zakładce Dokumenty, użytkownik znajdzie wszystkie dostępne oraz różnego typu dokumenty. Ogromnym atutem jest archiwizacja poczty e-mail w systemie. Poczta e-mail może automatycznie archiwizować się w programie oraz bezpośrednio przypinać do odpowiedniego klienta. Dzięki temu korespondencja mailowa z kontrahentem nie musi być przekazywana pozostałym pracownikom poprzez „przekazanie wiadomości”. Istotne informacje nie umkną zainteresowanym i uprawnionym użytkownikom. Każdy użytkownik mający dostęp do danego klienta, w dowolnej chwili będzie mógł prześledzić korespondencję. Przykładowy widok dokumentów z poziomu kartoteki kontrahenta przedstawia powyższy przykład.
   

  Informacje dotyczące konkretnego klienta mogą różnić się typem oraz rodzajem dokumentu. Dlatego dane takie jak, np. wiadomość e-mail nadana lub odebrana, faktura czy zamówienie mają przypisane określone ikony umożliwiające rozpoznanie rodzaju informacji. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika jest zestaw filtrów oraz wyszukiwarka treści.

   

  Wśród informacji podpiętych pod określonego klienta, mogą znaleźć się również rozmowy telefoniczne, spotkania oraz zadania przypisane użytkownikowi w ramach wewnętrznego obiegu pracy w firmie.

  Wszystkie działania rejestrowane przez użytkowników podlegają takim samym regułom dostępu i udostępniania innym użytkownikom, jak w przypadku dokumentów. Poniższej przedstawiono przykładowy widok zarejestrowanych zdarzeń przypisanych do kontrahenta. W celu bardziej efektywnego i czytelnego utrzymywania porządku w kartotece klienta, zarówno dokumenty jak i zdarzenia mogą być grupowane i przydzielane do poszczególnych spraw.

   

   

  Przedstawione rozwiązania stanowią podstawę funkcjonalności systemu i są zaledwie niewielkim procentem jego możliwości. A co ważne, nie wykluczają możliwości dodatkowej rozbudowy możliwości opartej na rdzeniu systemu.

   

  Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy zainteresowane naszymi rozwiązaniami.