• Start
 • Rozwiązania
 • Automatyzacja Biura / Praca Grupowa
 • CRM / zarządzanie sprzedażą / obsługa klienta
 • CRM / zarządzanie sprzedażą / obsługa klienta

  Twórz oferty, zamówienia, faktury. Kontroluj przygotowanie sprzedaży na każdym etapie: telefonów, spotkań, negocjacji i podpisywania umów czy otrzymywania zleceń. Twórz leady i planuj sprzedaż.

  Stwórz uporządkowaną bazę swoich kontrahentów i potencjalnych klientów. Opisz ich cechami, które są istotne z punktu widzenia Twoich celów sprzedażowych, abyś mógł przeglądać i sortować bazę w dowolnych układach. Dzięki mechanizmom raportowania i analiz łatwo śledź zaawansowanie procesów handlowych oraz statystyki dotyczące lejka sprzedażowego.

  Zaprojektuj własne procesy workflow, aby zapewnić kontrolowany przebieg procesów sprzedażowych. Szybko diagnozuj co jest przyczyną zatorów w przebiegu procesów sprzedażowych, którzy z Twoich pracowników są niesystematyczni bądź niekonsekwentni w działaniu.

  Uruchom system ankietowania handlowców i/lub swoich telemarketerów tak, aby zebrane informacje ułatwiły raportowanie efektywności działań handlowych.

  Twórz kampanie marketingowe automatycznie dystrybuując ważne informacje do klientów czy oferty oraz zautomatyzuj proces obsługi zgłoszeń i zamówień od klientów. Kontroluj procesy reklamacyjne, aby uświadczyć swoich klientów w przekonaniu o najwyższej jakości Twoich produktów i usług.

   

  Zobacz jak wzrośnie Twoja sprzedaż jeśli Ty i Twoi współpracownicy będziecie dobrze poinformowani!

   

  CRM / zarządzanie sprzedażą / obsługa klienta

   

  Wychodząc naprzeciw potrzebom firm w zakresie systemów wspierających zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne procesy, które są skierowane do klienta, system eDokumenty umożliwia ich stosunkowo łatwe odwzorowanie, oferując przy tym zestaw najlepszych funkcji i narzędzi w danej dziedzinie.
   

  Przykładem takiego dostosowania systemu do organizacji pracy jest dedykowany moduł CRM autorstwa BI-Pro. Moduł składa się z wydzielonych części – zakładek – odpowiadających kolejnym etapom procesu sprzedażowego. Oferty oraz projekty są osobno grupowane niezależnie od ich aktualnego stanu i statusu.


  W każdej zakładce użytkownik ma do dyspozycji zestaw filtrów oraz dodatkowe pole wyszukiwania.
  Dostępy i prawa użytkowników do poszczególnych spraw oraz ofert są widoczne na liście danego uczestnika. Alternatywnie widok dla handlowców może być ograniczony wyłącznie do ich własnych ofert.

   

   

   


  Oferty tworzone są w systemie w postaci spraw czyli kontenerów zawierających dokumenty, zdarzenia oraz inne dane. Wygląd podsumowania sprawy może być łatwo dostosowany pod kątem prezentowanych informacji.

   

   


  W zakładce Produkty konkretnej sprawy wprowadzane są pozycje oferty. Z poziomu takiego zestawienia, za pomocą dedykowanych przycisków generowane są dokumenty, takie jak oferty czy umowy i automatycznie wysyłane do kontrahenta z załączonym plikiem pdf.

   

   

   

  Następnie, po zaakceptowaniu oferty przez klienta, opiekun zmienia jej status i przekazuje do realizacji.

  Od tego momentu oferta staje się projektem w realizacji, a sprawą zarządza „Project manager”. Project manager generuje zadania odpowiadające pozycjom oferty przypisując je poszczególnym użytkownikom.

   

   

   

  Akceptacja przez klienta wykonanej usługi jest oznaczana na poszczególnych pozycjach projektu za pomocą statusu pozycji. Jest to informacja dla użytkownika i zielone światło do wystawienia faktury częściowej dla zaakceptowanych zadań projektowych. 
   

  Cała korespondencja e-mail w ramach danego projektu jest przez system automatycznie przyporządkowana do sprawy na podstawie numeru projektu w tytule e-maila. Dzięki takiemu modułowi całość projektu zarówno na poziomie finansowym, jak i na poziomie merytorycznym i wykonawczym jest zarządzana z jednego miejsca w systemie przy jednoczesnych zachowaniu poufności danych.

   

  Więcej na temat systemu eDokumenty. 

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.