Często zadawane pytania

Jak funkcjonuje system CONTROL? Jak działa licencjonowanie użytkowników? Jak przeprowadzane jest wdrożenie? Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się tutaj.

 

Struktura
Zestawy funkcji, licencjonowanie, sposoby pracy
 

Z jakich elementów jest zbudowany system CONTROL?
- Zintegrowana baza danych przechowująca dane aktualne i archiwalne,
- Procesor przetwarzający żądania użytkowników i wykonujący obliczenia,
- Wtyczka Microsoft Excel dla interfejsu użytkownika.

W jaki sposób odbywa się konsolidacja?
System CONTROL wykonuje wszystkie obliczenia na bieżąco, w czasie rzeczywistym. W miarę wprowadzania aktualnych danych lub poprawek do programu, użytkownicy mają możliwość śledzenia zmian od razu. Zmiany mogą dotyczyć również kursów walut lub modyfikacji w przepływie pracy.

Gdzie nowy system może znaleźć zastosowanie?
CONTROL jest platformą, która zapewnia wszechstronną, kompleksową i elastyczną funkcjonalność wykorzystywaną na każdym poziomie zarządzania wydajnością – planowania, budżetowania, modelowania, konsolidacji, analizy i raportowania – to wszystko w ramach jednego rozwiązania.

Jak przebiega integracja systemu z procesem biznesowym?
CONTROL jest wszechstronną platformą ze znanym interfejsem Excel. System jest na tyle elastyczny, że może być dostosowany do różnych wymagań organizacyjnych i bezproblemowo integrować się z danymi finansowymi i operacyjnymi.

Jak wygląda licencjonowanie?
System oferuje jednorazową opłatę licencyjną, która różni się w zależności od typu licencji. Mamy do dyspozycji m.in. licencję na administratora, obserwatora, wprowadzającego czy raportującego.

Czy użytkownicy mogą pracować w trybie offline?
Oczywiście i bez problemu możne wprowadzać dane, budżety i prognozy w trybie offline. Po ponownym zalogowaniu się do systemu CONTROL nastąpi automatyczne synchronizowanie z bazą danych.Funkcjonalność
Integracja istniejących danych, właściwości, eksport
 

Czy CONTROL można zintegrować ze starszym systemem operacyjnym?
Jak najbardziej i nie są do tego potrzebne dodatkowe narzędzia innych firm czy producentów. CONTROL posiada wbudowaną, zaawansowaną licencję ETL, która zarządza importem i eksportem danych, w tym również danych strukturalnych jak np. listą kont.

Jak wygląda eksport plików?
CONTROL wykorzystuje interfejs Microsoft Excel, dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji wszystkie dobrze znane opcje oraz panel sterowania umożliwiający formatowanie oraz modyfikowanie danych.

Czy jest możliwe przeprowadzenie audytu wewnętrznego z wykorzystaniem systemu?
System posiada ogromne możliwości, a wśród nich możliwość przeprowadzenia wewnętrznego audytu. Rejestr jest dostępny w każdym momencie, a zapisy wprowadzanych zmian są widoczne już na etapie struktury lub bezpośrednio w bazie danych. Dziennik audytu umożliwia podgląd przeprowadzonych działań, który jednocześnie identyfikuje użytkownika dokonującego zmiany oraz czas dokonania korekty. Udostępnia szybki podgląd tego co zostało zmienione wraz z wartością ‘przed’ oraz ‘po’, a także pozostałe ważne informacje. Istnieje również możliwość dodawania komentarzy, przypisanych do konkretnej sprawy.

Szczegółowe budżetowanie oraz prognozowanie.
Wielu klientów korzysta z systemu CONTROL w celu planowania i raportowania indywidualnych projektów, zarówno pod względem kosztów jak i zasobów. Kluczowym wyborem jest poziom szczegółowości, który zależy od użytkownika. Niemniej jednak mogą być one monitorowane zarówno poprzez skrót, jak i uwzględniając struktury podziału pracy. Niektóre funkcje systemu umożliwiają również monitorowanie informacji związanych z poszczególnymi pracownikami i etapami pracy.

Prognozowanie zysków i strat z uwzględnieniem różnic kursowych.
Jest to jedna z podstawowych funkcji systemu CONTROL umożliwiająca przechowywanie danych w walucie natywnej jak i lokalnej. To umożliwia sprawdzenie rzeczywistego wpływu waluty na przedsiębiorstwo. Ponadto, CONTROL ma możliwość przechowywania wielu kursów walut, pozwalając na szybkie i łatwe modelowanie złożonych analiz.

Jak duża ilość modeli może być tworzona?
W systemie CONTROL jest możliwość tworzenia nieograniczonej liczny planów, budżetów, prognoz oraz modeli „co jeśli”. Umożliwia to szybki i łatwy dostęp do porównywania, analizowania oraz raportowania danych.

Korzystanie z funkcji wyjątków.System posiada wbudowaną funkcję tworzenia wyjątków. Są one definiowane jako logiczne warunki w bazie danych. W momencie spełnienia określonych warunków, dane są jednoznacznie wyszczególniane, aby można było je szybko dostrzec. Regułę tą można dowolnie włączać oraz wyłączać, jak również zdefiniować dowolną liczbę wyjątków.

Czy CONTROL posiada możliwość raportowania?
Tak i nie są do tego celu potrzebne żadne umiejętności programistyczne. Użytkownik ma pełną możliwość kontrolowania zawartości raportu, nie tylko pod względem układu czy formatowania, ale również poprzez wgląd do poziomu szczegółowości. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć  jest możliwość przygotowania raportu zawierającego dowolny okres w formie nie tylko tabeli, ale również w formie wykresu. Swobodny dostęp do danych umożliwia porównywanie budżetów, przygotowanie prognoz i aktualizacji jak również ocenienie odchyleń walutowych.Instalacja
Opcje, obsługa urządzeń mobilnych
 

Czy system współpracuje z Apple iOS?
CONTROL bez problemu może pracować na Apple iOS za pośrednictwem aplikacji Citrix App.

Czy CONTROL potrzebuje nośników fizycznych czy może dysków w chmurze?
Jedyną opcją w tym przypadku jest używanie systemu bezpośrednio na platformie. Dzięki temu użytkownik ma pełna kontrolę do procedur wdrożenia, integracji, tworzenia kopii zapasowych oraz archiwizacji, jak również konfiguracji sprzętu. 

Jakie są etapy instalacji?
System może być instalowany w konfiguracjach dwu- oraz trójwarstwowym, lub w połączeniu tych dwóch rozwiązań. We wszystkich tych opcjach dane są przechowywane w centralnej bazie danych i automatycznie uaktualniane.Wdrożenie
Konfiguracja, przykładowe modele, ramy czasowe, szkolenia
 

Jakie są sposoby wdrożenia?
Sposoby implementacji są elastyczne tak samo jak sam system. Wdrożenia mogą być:
- Indywidualne – zajęcie się wszystkimi aspektami od oceny procesu po jego wdrożenie,
- Współpraca – podział obowiązków pomiędzy firmę wdrażającą, a Klienta
- Doradztwo – szkolenie oraz udzielanie wskazówek dla przyszłych użytkowników w miarę postępu realizacji projektu.

Czy w procesie wdrożenia bierze udział podwykonawca?
Implementację systemu przeprowadza nasz zespół certyfikowanych profesjonalistów i ekspertów w tej dziedzinie. Podczas wdrożenia nie zlecamy i nie współpracujemy z podwykonawcami. Mamy możliwość bezpośredniego powiązania procesu zakupy z wdrożeniem systemu. Dzięki temu możemy zagwarantować, a tym samym w pełni odpowiadać za oprogramowanie oraz implementację.

Jak długo trwa wdrożenie CONTROL?
Czas wdrożenia systemu zależy od zakresu, liczby źródeł danych, liczby użytkowników oraz złożoności całej implementacji. Pomimo tego sam proces wdrożenia nie trwa zbyt długo i może zająć od kilku dni do kilku tygodni. Zanim rozpocznie się wprowadzanie nowego systemu do firmy, jest przedstawiany szczegółowy harmonogram poszczególnych prac.  

Jakie umiejętności są potrzebne do wdrożenia oraz obsługi systemu?
System CONTROL został tak stworzony, aby mogli z niego korzystać zwykli użytkownicy, a nie specjaliści IT. Najważniejszymi umiejętnościami w obsłudze systemu jest określenie celów biznesowych, metodologii oraz procesów, ale również podstawowa umiejętność Excel.

Podczas wdrażania systemu, zespół przyszłych użytkowników jest szkolony obsługi nowego rozwiązania. Użytkownicy otrzymują uprawniania do budowania i tworzenia modeli, przepływu pracy, przygotowania formuł, kreowania nowych scenariuszy, integracji z zewnętrznym źródłem danych oraz tworzenia własnych raportów standardowych i doraźnych.