Dział Marketingu

eDokumenty

 

System eDokumenty kierowany jest również do pracowników działów Marketingu. Dzięki systemowi pracownicy mogą na bieżąco kontrolować i nadzorować prowadzenie poszczególnych projektów. Ogólnodostępność i szybkość zamieszczania materiałów reklamowych, informacji produktowych oraz innych informacji marketingowych usprawni współpracę np. pomiędzy działem Marketingu a handlowcami czy specjalistami ds obsługi posprzedażowej.

 

Do głównych zastosowań systemu w obszarze marketingowym można zaliczyć:

 • wygodny dostęp do informacji (np. Aktualne promocje)
 • możliwość gromadzenia dokumentów i zdarzeń w kartotekach projektów - spraw
 • skuteczne badanie historii działań marketingowych
 • segmentacja klientów według dowolnie określonych cech
 • możliwość obsługi e-maili (klient pocztowy)
 • zapoznanie się z pismem poprzez ekran komputera
 • wspomaganie procesu tworzenia pism, umów
 • wspólna baza klientów
 • przeglądanie danych adresowych
 • nadawanie klientom opiekunów
 • kontrola czynności wykonanych lub będących w planach
 • kontrola postępów pracownika w danej sprawie
 • organizacja dnia
 • synchronizacja terminów dla wielu osób.

Z tych licznych zastosowań pracownicy działu Marketingu uzyskują następujące korzyści:

 • szybki dostęp do potrzebnych dokumentów
 • szybkie wyszukiwanie informacji o kliencie
 • polepszenie kontaktów z klientem
 • stały dostęp do materiałów reklamowych, informacji o aktualnych promocjach
 • szybsze załatwienie spraw
 • uniknięcie sytuacji zagubienia lub zniszczenia pisma
 • stały dostęp do dokumentów źródłowych dla wszystkich zainteresowanych osób
 • identyfikację osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy (np. realizacja sprzedaży).

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.