Dział Sprzedaży

eDokumenty

 

System eDokumenty realizuje większość wymagań zaawansowanego systemu CRM (Customer Relationship Manegement), czyli systemu umożliwiającemu zarządzanie ralacjami z klientami.

 

System ma na celu wspomóc działania pracowników oraz poprawić efektywność i skuteczność ich pracy dzięki następującym funkcjom:

 • rejestracja kontaktów z klientem - zdarzeń i dokumentów
 • łatwy dostęp do zapisów dokumentów elektronicznych np. ofert, zapytań ofertowych, umów
 • szybka możliwość tworzenia pism, umów za pomocą szablonów
 • rejestracja wysłanych i odebranych e-maili
 • gromadzenie danych wg klucza kontrahenta lub projektu, zlecenia - sprawy
 • określanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie
 • kontrola postępów pracownika w danej sprawie
 • określenie priorytetów sprawy
 • kontrola terminowości spraw
 • możliwość decydowania o procedurze wykonania
 • organizowanie oraz kontrolowanie własnego czasu pracy z uwzględnieniem czasu klienta
 • współdzielenie kalendarza z możliwością organizacji czasu pracy współpracowników
 • synchronizacja zdarzeń dla wielu osób
 • bezpośredni dostęp do informacji o miejscach wyjazdu pracowników.

Z tych licznych zastosowań pracownicy Działu Sprzedaży uzyskują następujące korzyści:

 • szybki podgląd zajętości pracownika
 • lepsza eksploatacja dostępnych zasobów
 • polepszenie kontaktów z klientem
 • uniknięcie sytuacji zagubienia lub zniszczenia ważnego dokumentu
 • stały dostęp do dokumentów źródłowych dla wszystkich zainteresowanych osób
 • identyfikację osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy (np. realizacja sprzedaży)
 • szybka weryfikacja stanu załatwienia sprawy
 • szybsze załatwienie spraw (np. sprzedaży)
 • oszczędność - mniejsze zużycie materiałów i urządzeń biurowych (np. drukarki, kserokopiarki).

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.