Home Office czyli praca zdalna

Wg portalu Wikipedia, Telepraca czyli praca zdalna „jest formą organizacji pracy polegającą na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

Wiele firm traktuje sporadyczną pracą zdalną, jako formę nagrody dla pracownika za wykonanie określonego planu. Pozwala to pracownikowi na pracę poza biurem, a co za tym idzie poukładanie dnia pod swoje potrzeby. Dla pracodawcy jest to przede wszystkim forma nagrody dla pracownika oraz forma motywacji do pełnego zaangażowania ze strony pracownika.

 

Jakie są główne założenia pracy zdalej? 

Aby praca zdalna miała sens, to powinno być spełnionych kilka czynności, których wymaga pracodawca. Przede wszystkim pracownik musi zdeklarować czas, w którym będzie wykonywał pracę zdalną, jakie zadania będą wykonywane wraz z informacją na rzecz, którego klienta. Poza tym pracownik powinien być dostępny telefonicznie. Czas pracy zdalnej zostanie wliczony do czasu pracy danego pracownika.

 

 

Jak zapanować na pracą zdalną?

Nieodzownym elementem zgłaszania i akceptacji pracy zdalnej jest moduł „Homeoffice” stworzony na platformie eDokumenty przez firmę BI-Pro. Moduł ten pozwala na składanie, akceptację, odrzucania lub wymianę informację na temat wniosków dotyczących HomeOffice. Moduł ten pozwala również wyeliminować całkowicie wersję papierową wniosku, a co za tym idzie pozwala na szybkie i proste procesowanie wniosków. Ważnym założeniem tego rozwiązania jest możliwość wglądu, w dowolnym momencie do informacji, takich jak np. kto i kiedy jest lub będzie na tzw. HomeOffice

Aby skorzystać z wniosku wystarczy wypełnić kilka pól w formularzu i przesłać go do akceptacji przełożonego. Oczywiście system automatycznie, podczas akceptacji wniosku, sprawdza w kalendarzu pracownika czy nie ma on zaplanowanych w danym dniu żadnych spotkań lub zadań. W przypadku zaplanowanych wcześniej zadań, system nie pozwoli na akceptację takiego wniosku. Jeżeli natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, to po akceptacji tego dokumentu przez przełożonego, zostanie on dodany w formie wpisu z informacją o HomeOffice na wspólnym firmowym kalendarzu.

 

 

Wartością dodaną takiego rozwiązania jest możliwość tworzenia raportów i statystyk z modułu HomeOffice, co za tym idzie pozwala na zaplanowanie przyszłej pracy zdalnej oraz sprawdzenie ile razy dana osoba była na HO w określonym przedziale czasowym.

Więcej na temat systemu eDokumenty. 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.