• Start
 • Rozwiązania
 • Analityka Biznesowa - Business Intelligence
 • Hurtownie danych / Integracja i migracja danych
 • Hurtownie danych / Integracja i migracja danych

  Wdrożenie hurtowni danych pozwala przekształcić zbiór wielu często heterogenicznych źródeł danych do jednego centralnego miejsca, jakim jest hurtownia danych, gdzie dane są uporządkowane i prezentowane w zrozumiałym i intuicyjnym układzie. Dzięki temu dane te mogą być wielokrotnie szybciej i łatwiej zagospodarowane na potrzeby analityczne, eliminując wąskie gardła w generowaniu niezbędnej informacji zarządczej.

   

  Hurtownie danych

   

   

  Jedno źródło prawdy

  Stwórz centralne repozytorium danych analitycznych na potrzeby wszystkich pracowników swojej organizacji. Zapewnij "jedno źródło prawdy" - wyeliminuj funkcjonowanie wielu różnych miejsc przechowywania tych samych danych, co prowadzi to powstawania niejednoznaczności i generuje problemy z uzgodnieniem jakości danych.

   

  Zwiększ efektywność pracowników

  Wyeliminuj powielanie tej samej pracy związanej z ekstrakcją i obróbką tych samych danych na potrzeby raportowania i analiz przeze wiele osób w Twojej organizacji. Zwiększ tym samym efektywność swoich pracowników w pozyskiwaniu informacji zarządczej.

   

  Intuicyjne struktury danych

  Zapewnij pracownikom swojej organizacji intuicyjny i swobodnych dostęp do danych analitycznych, tak aby nie byli zdani jedynie na "wąskie gardła" w dziale informatyki. Nie skazuj ich na żmudne wyszukiwanie odpowiednich danych w rozbudowanych i niezrozumiałych, niejednokrotnie słabo udokumentowanych strukturach baz danych systemów ERP. Pozwól, aby Twoi analitycy skupili się na merytoryce analizy danych i wyciąganiu wniosków biznesowych, a nie pozostawali jedynie trybikami mechanizmów informatycznych, generatorami tabelek i wykresów.

   

  Wdrożenie hurtowni danych

  Oferujemy usługę wdrożenia hurtowni w oparciu o platformę Microsoft SQL Server oraz nasze bogate doświadczenia z realizacji kilkudziesięciu tego typu projektów i wypracowaną, sprawdzoną metodologię wdrożenia. Usługa obejmuje następujące etapy:

  • analiza wymagań: definicja projektów analiz i raportów oraz określenie potrzeb w zakresie projektu hurtowni danych,
  • modelowanie hurtowni danych, 
  • implementacja procesów zasilania danych (ETL) ze źródeł zewnętrznych i uruchomienie hurtowni danych,
  • utworzenie niezbędnych analiz i raportów (opcjonalnie),
  • warsztaty szkoleniowe dla użytkowników i konsultacje.

   

   

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji?

  Zapraszamy do kontaktu!