BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. Systemy Business Intelligence

Zwiększ wyniki usprawniając procesy budżetowania, controllingu i analiz

Oferujemy specjalistyczne systemy controllingowe do zarządzania efektywnością organizacji

control

Innowacyjne rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa

CONTROL - planowanie, budżetowanie i controlling oparte na centralnej hurtowni danych

targit

Pozwól menedżerom samodzielnie docierać do źródeł odchyleń i zmian trendów

TARGIT - zaawansowane analizy dla każdego

edokumenty

Zapewnij płynność obiegu informacji dając pracownikom właściwe narzędzia

eDokumenty - zarządzanie obiegiem dokumentów

webinar

Chcesz poprawić efektywność swojej firmy? Zobacz jak to zrobić.

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i zaprezentują sprawdzone rozwiązania zupełnie za DARMO.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Już

lat nieprzerwanej działalności

na rynku

 

Ponad

projektów zrealizowanych

z sukcesem

 

Blisko

zadowolonych użytkowników

naszych rozwiązań

 

POWER BI: analizy, wizualizacje, kokpity

 

System Power BI jest narzędziem do analizy biznesowej. Pozwala na dostęp do różnorodnych źródeł danych, które mogą być przekształcane przy użyciu wizualizacji, na czytelne oraz dynamiczne raporty. Zamiast przedstawiać dane w formie tabeli z wierszami i pełnymi cyfr kolumnami, te same informacje można zaprezentować wykorzystując: kolory, kształty i rozmiary obiektów graficznych. 

Więcej...

expressBI: analizy dla małych i średnich przedsiębiortw


 

ExpressBI to system dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw zapewniający podstawowe możliwości Business Intelligence w zakresie raportowania i analiz przy niewielkim budżecie na wdrożenie...

Więcej...

TARGIT: zaawansowane analizy, automatyzacja raportowania

 

 

 

TARGIT Decision Suite jest jedyną platformą Business Intelligence, która oferuje narzędzia do wyszukiwania danych wizualnych, samoobsługową analitykę biznesową, raportowanie i oszałamiające pulpity nawigacyjne w jednym, zintegrowanym rozwiązaniu.

Więcej...

Microsoft SQL Server BI: hurtownie danych, analizy i raportowanie

 

 


Realizujemy wdrożenia systemów raportowo-analitycznych w technologii Microsoft SQL Server Business Intelligence, opartych na modelu hurtowni danych, które są dedykowane dla wspomagania analiz ekonomicznych gdzie ilość i złożoność danych oraz mnogość i różnorodność źródeł danych są największym problemem. 

Więcej...

CONTROL: planowanie, budżetowanie i controlling

 

 

Połączenie elastyczności Excela z mocą i możliwościami centralnej hurtowni danych w efektywnym planowaniu finansowym.

Z systemem CONTROL® połączysz te wszystkie możliwości bez konieczności porzucania Excela. W ten sposób nadal pracujesz w środowisku, które od lat świetnie znasz, lubisz i cenisz, a przy tym eliminujesz wszystkie problemy jakie dotąd na co dzień napotykałeś.

Więcej...

eDokumenty / Ready: płynny obieg dokumentów

 

 


System eDokumenty / Ready_ to oprogramowanie klasy DMS i CRM przeznaczone dla firm z każdej branży, którym zależy na stałym podnoszeniu efektywności. Usprawnia on obieg dokumentów dzięki możliwości wygodnego dostępu do nich za pośrednictwem ekranu komputera.

Więcej...

Zintegrowane planowanie finansowe

 

 

Nasze rozwiązania w zakresie planowania finansowego pozwalają wspomóc te działania w każdej organizacji poprzez możliwość elastycznego modelowania każdego typu procesów.

Istotą naszych rozwiązań w tym zakresie jest zaś integracja procesów na każdym poziomie organizacyjnym i połączenie ze sobą planów finansowych z operacyjnymi i strategicznymi.

Więcej...

Budżetowanie i controlling

 

 

Dzięki naszym rozwiązaniom do budżetowania, controllingu i prognozowania finansowego menadżerowie mogą spędzić więcej czasu na podejmowaniu decyzji biznesowych, nie tracąc go na żmudne i czasochłonne przygotowywanie danych.

Posiadanie elastycznego, kompleksowego systemu budżetowania i prognozowania finansowego staje się w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością. Niestety zazwyczaj procesy budżetowania, controllingu i prognozowania w organizacjach istotnie absorbują przede wszystkim kadrę menadżerską, czyli grupę osób w organizacji, których czas jest szczególnie cenny.

Więcej...

Konsolidacja finansowa i zarządcza

 

 

Poprzez możliwość połączenia danych pochodzących z różnych systemów finansowo-księgowych i ERP, a także różnych układów planu kont w jednym zunifikowanym układzie informacyjnym nasze rozwiązania oferują możliwość bezproblemowej obsługi konsolidacji finansowej, raportowania zarządczego i controllingu w ramach grup kapitałowych.

Funkcjonalność ta pozwala na obsługę różnorodnych operacji związanych z tym procesem jak np. tworzenie dzienników księgowych, korekt konsolidacyjnych czy eliminacji międzyfirmowych.

Więcej...

Analizy i raportowanie

 

 

Pracuj w ergonomicznych, intuicyjnych interfejsach i twórz niemal dowolne analizy w kilka sekund przy użyciu kilku kliknięć. Dobierz myszką miary, które chcesz analizować lub porównywać ze sobą, stwórz własne kalkulacje, określ kryteria analizy. korzystaj z wygodnych kreatorów raportów, które nie będą wymagać od Ciebie "tajemnej" wiedzy informatycznej.

Skorzystaj z wygodnych kreatorów raportów, które nie będą wymagać od Ciebie "tajemnej" wiedzy informatycznej. Dobierz optymalne metody wizualizacji danych dopasowane do specyfiki analizowanych obszarów i prezentowanych wskaźników.

Więcej...

 

 

Hurtownie danych

 

 

Wdrożenie hurtowni danych pozwala przekształcić zbiór wielu często heterogenicznych źródeł danych do jednego centralnego miejsca, jakim jest hurtownia danych, gdzie dane są uporządkowane prezentowane w zrozumiałym i intuicyjnym układzie.

Dzięki temu dane te mogą być wielokrotnie szybciej i łatwiej zagospodarowane na potrzeby analityczne, eliminując wąskie gardła w generowaniu niezbędnej informacji zarządczej.

Stwórz centralne repozytorium danych analitycznych na potrzeby wszystkich pracowników swojej organizacji. Zapewnij "jedno źródło prawdy" - wyeliminuj funkcjonowanie wielu różnych miejsc przechowywania tych samych danych, co prowadzi to powstawania niejednoznaczności i generuje problemy z uzgodnieniem jakości danych.

Więcej...

Kokpity menedżerskie / KPI

 

 

Przygotowanie analiz i raportów to jedno, a prezentacja ich we właściwym kontekście i w powiązaniu z właściwymi informacjami uszczegóławiającymi to zagadnienie mieszczące się w kategorii kokpitów menadżerskich.

Odpowiednie pulpity zarządcze mogą wykrywać kontekst użytkownika i w ten sposób dostosowywać zakres funkcjonalny kokpitów, obszary danych i ich szczegółowość, wykorzystywane funkcje czy nawet kolorystykę. Zdefiniuj układy wskaźnikowego monitoringu danych. Przygotuj kalkulacje pozwalające na dowolne zdefiniowanie wskaźnika. Korzystaj z kokpitów na urządzeniach mobilnych.

Więcej...

 

 

Raportowanie zarządcze

 

 

Kadra zarządzająca firmą oczekuje od działów analitycznych i controllingowych danych, które wspomogą proces podejmowania decyzji. Mogą być one dostarczane za pomocą stałych raportów, ale często występuje też potrzeba analiz doraźnych tzw. ad hoc.

Nasze rozwiązania oferują obie te funkcjonalności, a funkcjonalności naszych systemów sprawiają, że analityk bądź pracownik działu controllingu niewiele czasu poświęca na przygotowanie danych, a zdecydowanie więcej czasu ma na prezentację wniosków z analiz

Więcej...

Obieg faktur

 

 

Elektroniczny obieg faktur kosztowych zdejmuje z Działu Księgowości przykry obowiązek szukania i upominania osób przetrzymujących faktury.

Dodatkowo przyspiesza cały proces, skracając go do kilku dni nawet w bardzo dużych, rozproszonych organizacjach. Dzięki temu praktycznie eliminuje konieczność płacenia odsetek za nieterminowo realizowane zobowiązania.

Więcej...

Elektroniczny obieg dokumentów

 

 

System zarządzania to dystrybucja ogromnej ilości dokumentów. Tymczasem każdy papierowy dokument to konieczność wydruku oraz powielania i przechowywania.

Od dziś dystrybucja dokumentów może stać się nie tylko łatwa i szybka, ale i lepsza dla naszego środowiska! Oszczędzaj czas, pieniądze i  drzewa! Przejdź z nami na elektroniczne dokumenty i zachowaj wszystkie wymogi, jakie wiążą się z utrzymaniem dokumentacji w firmie.

Więcej...