Kadra Zarządzająca

eDokumenty

 

Coraz większym wyzwaniem dla firm chcących osiągnąć sukces rynkowy jest zdolność do poprawy efektywności zarządzania. Można ją w znakomity sposób zwiększyć poprzez usprawnienie przepływu dokumentów i innych informacji pomiędzy pracownikami.

 

Po wdrożeniu systemu eDokumenty kadra zarządająca z całą pewnością doceni:

 • możliwość skonstruowania i kontroli procesów wewnętrznych
 • łatwy dostęp do centralnej bazy klientów
 • możliwość szybkiego porównania wyników pracy poszczególnych pracowników
 • możliwość kontroli terminowości wykonywanych zadań
 • możliwość powoływnia zespołów roboczych
 • współdzielone kalendarze
 • możliwość synchronizacji czasu kilku osób
 • wydajny system organizacji czasu pracy.

Efektem stosowania systemu są liczne korzyści:

 • zwiększenie efektywności pracy podwładnych oraz współpracowników
 • szybsze załatwianie spraw, projektów
 • stała kontrola na poszczególnymi projektami, sprawami
 • stały dostęp do dokumentów źródłowych dla wszystkich zainteresowanych osób
 • szybka weryfikacja stanu załatwienia sprawy
 • możliwość wykonywania analiz na podstawie dowolnie konfigurowanych raportów.

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.