• Start
 • Klienci
 • klienci

  Budujemy trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu

  Klienci

  Wspólne sukcesy

   

  Dziękujemy za zaufanie i uznanie m. in.:

  AmRest

  AmRest Holdings SE  

  AmRest jako największa niezależna firma prowadząca sieć restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej, zdecydowała się na wybór naszej firmy jako wykonawcy wdrożenia rozwiązania usprawniającego procesy planowania, budżetowania, analiz finansowych i konsolidacji finansowej.

  Więcej...

   

  RAWLPLUG S.A.  

  Firma RAWPLUG S.A. (dawniej KOELNER S.A.) zdecydowała się na wybór naszej oferty wdrożenia systemu controllingowego. Z systemu korzysta już ok 70 użytkowników, głównie menadżerów oraz pracowników działu controllingu. W pierwszym etapie projektu została przeprowadzona gruntowna analiza przedwdrożeniowa pozwalająca określić cele projektu. 

  Więcej...

   

  EWE Polska Sp. z o.o. 

  EWE to firma multienergetyczna z 20 letnim doświadczeniem. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę zdobytą w tym okresie spółka EWE osiągnęła solidną pozycję rynkową i należy aktualnie do czołówki specjalistów w sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii – gazu ziemnego i energii elektrycznej.

  Więcej...

  KaizenFleet Sp. z o.o. Sp. k.

  Kaizen Fleet to  dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie doradztwa flotowego, finansowania oraz zarządzania samochodami, których wynikiem są realne oszczędności dla firmy. Dla KaizenFleet nasi konsultanci wdrożyli pakiet raportów i dashboardów w Power BI.

  Więcej...

  Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

  Przedsiębiorstwo stanowiące spółkę akcyjną gminy Legnica. Obecnie spółka zasięgiem swego działania obejmuje nie tylko Legnicę o ponad stutysięcznej populacji, ale również i ościenne gminy. Przedsiębiorstwo wykorzystuje i konserwuje ogółem 315 km sieci wodociągowej i 269 km sieci kanalizacyjnej, co pokazuje skalę ciążących na niej zadań i obowiązków.

  Więcej...

  PZZ Herbapol S.A.

  Herbapol Poznań to firma z wieloletnim doświadczeniem, bogatymi tradycjami, uznanymi produktami i liczną grupą odbiorców. Dalszy rozwój spółki wymaga zastosowania najnowszych rozwiązań informatycznych oraz  metod zarządzania. Stąd między innymi decyzja o inwestycji we współpracę z naszą firmą.

  Więcej...

  AmRest

  PERN S.A.

  Firma PERN S.A. działa głównie w obszarze logistyki naftowej. Poza sektorem naftowym, w skład Grupy Kapitałowej wchodzą spółki odpowiedzialne również za usługi logistyczne czy projekty. Wraz z rozwojem firmy, Zarząd rozpoczął poszukiwania systemu, który pozwoliłby rozwiązać i usprawnić działania związane m.in. z budżetowaniem oraz analizowaniem danych.

  Więcej...

  AmRest

  ESV S.A.

  Firma ESV S.A. prowadzi swoją działalność w obszarze energetyki. Spółka działa na rynku polskim już od ponad 20 lat jako niezależny dystrybutor energii. Poza tym przedsiębiorstwo świadczy również usługi z zakresu doradztwa w obszarze budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej. 

  Więcej...

  Profile Vox

  Profile Vox Sp. z.o.o. sp.k

  Profile Vox Spółka działająca na rynku materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz zdecydowała się na wybór naszej oferty wdrożenia systemu controllingowego. Celem wprowadzenia systemu klasy BI/CPM dla Spółki jest ujednolicenie systemu budżetowania oraz raportowania przy wsparciu profesjonalnego systemu informatycznego.

  Więcej...

   

   

  Schenker Sp. z o.o.

  Schenker Sp. z o.o.

  Grupa konsultantów w BI-Pro Consulting Group wdrożyła w spółce Schenker rozwiązanie controllingowe, które wspomaga przedsiębiorstwo w opracowaniu budżetów jak też w raportowaniu controllingowym. Konsultanci dokonali szeregu prac i szkoleń, tak aby spółka Schenker dołączyła do grona zadowolonych klientów. 

  Więcej...

   

  Armatura S.A.

   

  Armatura S.A.

  Grupa Armatura jako wiodący producent w branży sanitarnej i grzewczej w Polsce, zdecydowała się na wdrożenie systemu usprawniającego obieg dokumentów. W I-szym etapie wdrożenia uruchomiony został rejestr umów Grupy oraz elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej. W etapie II-gim przewiduje się realizację elektronicznego obiegu faktur kosztowych oraz integrację z systemem magazynowym. 

  Więcej...

  MPEC S.A. w Tarnowie

  MPEC S.A. w Tarnowie

  Następnym klientem z sektora użyteczności publicznej, zaopatrującym w ciepło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Z sukcesem zakończyliśmy wdrożenie systemu usprawniającego planowanie, budżetowanie oraz controlling.

  Więcej...

   

  Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A.

  Mosty Łódź S.A.

  Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź S.A., wykonawca wielu znaczących obiektów inżynierskich na terenie kraju, zdecydowało się na współpracę w naszą firmą w zakresie wdrożenia rozwiązania usprawniającego zarządzanie budżetami projektów budowlanych i ich controlling. Współpraca zakończyła się sukcesem i rozszerzeniem zakresu wdrożenia o kolejne obszary zarządzania.

  Więcej...

   

  SSE Polska Sp. z o.o.

   

  SSE Polska Sp. z o.o.

  Kolejna spółka decydując się na wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów, zapewniła sobie sprawny obieg zamówień w firmie oraz powiązanymi z nimi fakturami. Obsługiwanych jest kilka lokalizacji przez scentralizowany system. 

  Więcej...

   

  KOMSA Polska Sp. z o.o.

   

  Komsa Polska Sp. z o.o.

  Nasi konsultanci opracowali dla Grupy KOMSA w systemie do elektronicznego obiegu dokumentów, obsługę procesów obiegu pism zarówno przychodzących jak i wychodzących poprzez wspólny sekretariat, system do wystawiania e-faktur kontrahentom oraz moduły workflow do zatwierdzania wniosków urlopowych, planowania delegacji oraz obsługi procesu opiniowania umów.

  Więcej...

   

  LUVENA S.A.

  LUVENA S.A.

  Wdrożenie systemu controllingowego, u czołowego producenta chemikaliów i jednego z liderów produkcji nawozów w kraju LUVENA S.A., objęło swoim zasięgiem obsługę procesu budżetowania na poziomie całej Spółki, implementację kalkulacji planistycznych oraz controlling realizacji budżetów. 

  Więcej...

   

  Korona S.A.

  KORONA Candles S.A.

  Do grona naszych zadowolonych klientów dołączyła kolejna firma produkcyjna KORONA Candles S.A. System wprowadzony przez konsultantów obejmuje 37 użytkowników. Wspomaga on procesy opracowywania budżetu w całej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także ułatwia i przyśpiesza analizę odchyleń. 

  Więcej...

   

  SWiK Sp. z o.o.

  Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem działającą w obszarze produkcji i dystrybucji wody, oczyszczania ścieków, jak również projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Wdrożony przez BI-Pro system controllingowy wspomógł Spółkę głównie w zakresie kosztów stałych i operacyjnych oraz w zadaniach inwestycyjnych.  

  Więcej...

   

   

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  Z sukcesem zakończyliśmy wdrożenie systemu eDokumenty dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wdrożenie objęło takie zagadnienia jak: digitalizacja dokumentów laboratoryjnych, obsługa procesów magazynowych, obsługa zamówień oraz zarządzanie serwisem i ewidencja urządzeń.

  Więcej...

   

  Grupa GRASS Sp. z o.o.

   

  Grupa GRASS Sp. z o.o.

  Działająca na polskim rynku od przeszło piętnastu lat Grupa GRASS zaufała naszej firmie i wybrała nasz system do planowania, budżetowania i analiz. Usprawniono te procesy w obszarach zarządzania budżetami działów, sprzedaży, zakupów, zarządzania magazynem, reklamacji i windykacji. 

  Więcej...

   

  MW Trade S.A.

   

  MW TRADE S.A.

  Kolejnym przedsiębiorstwem, które zdecydowało się na współpracę z naszą firmą w zakresie wdrożenia systemu do elektronicznego obiegu dokumentów, jest obecna od ponad 10 lat na rynku spółka MW Trade, należąca do grupy kapitałowej Getin Holding S.A. Konsultanci zrealizowali wdrożenie w wielu obszarach, m.in. zarządzania procesem handlowym czy obsługi kancelaryjnej sekretariatu.

  Więcej...

   

   

  GANT Development S.A.

  EFL Service S.A.

  Efektywne raportowanie zarządcze i controlling w EFL Service to zasługa BI-Pro Consulting Group. Zespół naszych konsultantów wdrożył system który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności budżetowanie przychodów i kosztów finansowych, kosztów działów czy wynagrodzeń i zatrudnień. 

  Więcej...

   

  Intakus S.A.

  Intakus S.A.

  Na wdrożenie naszego systemu zdecydowała się wrocławska spółka notowana na GPW Intakus S.A. zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem obiektów budowlanych na terenie całego kraju. Pierwszy etap obejmował usprawnienie budżetowania i controllingu projektów budowlanych w przedsiębiorstwie. Następnie wdrożenie poszerzono o pozostałe obszary.

  Więcej...

   

  ADe Line S.A.

  ADe Line S.A.

  Firma ADe Line S.A. jest właścicielem międzynarodowej sieci ekskluzywnych sklepów meblowych oraz sklepów z artykułami dekoracyjnymi Almi Decor, a także sieci sklepów FLO. Z sukcesem zostało zakończone wdrożenie systemu controllingowego który wspomaga użytkowników w zakresie opracowywania budżetów przedsiębiorstwa oraz analitycznych raportów finansowych, a także w planowaniu potrzeb zakupowych. 

  Więcej...

   

  Kakadu sp. z o.o.

  Kakadu Sp. z o.o.

  Kolejny z sukcesem zakończony projekt wdrożenia hurtowni danych wraz z systemem raportowania i analiz na bazie platformy Microsoft SQL Server Business Intelligence dla spółki Kakadu. Główne obszary objęte wdrożeniem to sprzedaż, obroty magazynowe oraz zakupy. Sporym wyzwaniem dla projektu była duża ilość danych pochodząca z około 30 sklepów detalicznych.

  Więcej...

   

  Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawla II

  Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II

  Wdrożenie narzędzia controllingowego w służbie zdrowia to kolejny sukces BI-Pro Consulting Group. Nasi konsultanci zrealizowali wdrożenie systemu controllingowego wraz z opracowaniem systemu budżetowania i controllingu. Wdrożony system pozwala na lepsza analizę informacji o kosztach i wynikach działalności szpitala. 

  Więcej...

   

   

  Uniwersytet Technologiczno-przyrodniczy w Bydgoszczy

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

  W drodze postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania przeznaczonego do analizy finansowo-księgowej, zarządzania kosztami oraz przedsiębiorstwem, zrealizowaliśmy dostawę systemu controllingowego, który na Uniwersytecie w Bydgoszczy będzie służył celom dydaktycznym i badawczym.

  Więcej...

   

  PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

  PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

  Wprowadzony przez konsultantów z BI-Pro Consulting Group system wspomaga uzgadnianie i konsolidacje danych budżetowych w całej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnia opracowywanie informacji controllingowej. Prace zostały ocenione na wykonane rzetelnie i terminowo.

  Więcej...

   

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie

  MPWiK Lubin Sp. z o.o.

  Kolejne udane zamknięcie wdrożenia specjalistycznego systemu do budżetowania i controllingu odbyło się w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Szczególnym zagadnieniem wspieranym przez system jest kalkulacja taryf wody i ścieków. W tym zakresie system znacznie przyspieszył operację oraz wyeliminował możliwość popełniania błędów. 

  Więcej...

   

   

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o.

  Kolejna spółka zaufała BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. w ramach wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie procesów controllingu, w oparciu o specjalizowane rozwiązanie informatyczne. Usprawniło to znacznie raportowanie i analizę danych, szczególnie udało się ułatwić proces opracowywania taryf oraz przygotowania sprawozdań finansowych.

  Więcej...

   

   

  Wspólnota PMM Sp. z o.o.

   

  Wspólnota PMM Sp. z o.o.

  Wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów w spółce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi zakończone zostało sukcesem. Projekt objął swoim zakresem wdrożenie procesów zarządzania umowami, obieg dokumentów kosztowych, obsługę windykacji, przegląd budynków oraz korespondencję wychodzącą i przychodzącą.

  Więcej...

   

  Ciroko Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.

  Działające od 25 lat na rynku Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO , zdecydowało się na wdrożenie eDokumentów. Wdrożenie zrealizowano w rekordowym czasie 2 miesięcy, podczas którego dokonano integracji rozwiązania z funkcjonującym systemem finansowo-księgowym. System ten eksploatowany jest na poziomie 40 użytkowników.

  Więcej...