Kokpity menedżerskie / KPI

Przygotowanie analiz i raportów to jedno, a prezentacja ich we właściwym kontekście i w powiązaniu z właściwymi informacjami uszczegóławiającymi to zagadnienie mieszczące się w kategorii kokpitów menadżerskich.

 

 

Odpowiednie pulpity zarządcze mogą wykrywać kontekst użytkownika i w ten sposób dostosowywać zakres funkcjonalny kokpitów, obszary danych i ich szczegółowość, wykorzystywane funkcje czy nawet kolorystykę.

 

 

 

 

Korzystaj z kokpitów na urządzeniach mobilnych.

 

Kokpity menedżerskie/KPI

 

 

Oczekują Państwo dalszych informacji?

Zapraszamy do kontaktu!