Konsolidacja finansowa i zarządcza

Poprzez możliwość połączenia danych pochodzących z różnych systemów finansowo-księgowych i ERP, a także różnych układów planu kont w jednym zunifikowanym układzie informacyjnym nasze rozwiązania oferują możliwość bezproblemowej obsługi konsolidacji  finansowej, raportowania zarządczego i controllingu w ramach grup kapitałowych. Funkcjonalność ta pozwala na obsługę różnorodnych operacji związanych z tym procesem jak np. tworzenie dzienników księgowych, korekt konsolidacyjnych czy eliminacji międzyfirmowych.

 

„Wdrożone przez BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. rozwiązanie pomaga nam realizować procesy planowania, budżetowania i analiz finansowych dla celów Grupowych oraz kwartalnej konsolidacji finansowej Grupy Kapitałowej AmRest.

Wcześniejsze próby wdrożenia w zakresie konsolidacji finansowej innych rozwiązań zostały porzucone w związku z niewystarczającą elastycznością i efektywnością w dopasowaniu się do zmieniających się realiów naszej Grupy."

Mark Chandler
Member of the Management Board, Chief Financial Officer, AmRest Holdings SE

Mateusz Gzyl
Group Consolidation Manager, AmRest Holdings SE

Nowe warunki ekonomiczne wymagają od przedsiębiorstw konkurowania na globalnych rynkach, co sprawia, że strategia rozwoju w ramach powiązanej grupy przedsiębiorstw staje się dominująca. Coraz większym wyzwaniem przy tym stają się zagadnienia związane obsługą grup kapitałowych pod kątem zarówno księgowym jak tez analityczno-controllingowym. Przy rosnącej złożoności modeli ekonomicznych i biznesowych rośnie również złożoność odpowiadających im modeli kalkulacyjnych. W tym zakresie zastosowanie prostych narzędzi jak np. arkusze kalkulacyjne staje się nieefektywne, jak też wiąże się z wysokim ryzykiem generowania danych o nieodpowiedniej jakości danych. Z pomocą przychodzą zaś specjalizowane rozwiązania zapewniające dużo wyższy poziom elastyczności i wiarygonodności przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasza firma oferuje specjalizowane rozwiązania w zakresie konsolidacji finansowej w oparciu o nowoczesną platformę informatyczną oraz technologię Microsoft SQL Server. Dzięki wbudowanym w narzędzie nowoczesnym mechanizmom technologicznym daje ono możliwość obsługi procesów konsolidacji danych nie tylko w obrębie danej organizacji, ale też całej struktury Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem wszelkich aspektów związanych ze specyfiką tego typu procesów.

Podstawowe zalety proponowanego rozwiązania:

  • Spójne i jednoznaczne dane na poziomie całej grupy kapitałowej
  • Lepsza walidacja i zatwierdzenie danych
  • Szybki i powtarzalny proces konsolidacji
  • Automatyczne przeliczanie na wiele walut
  • Wiele poziomów konsolidacji, subkonsolidacje
  • Eliminacje transakcji międzyfirmowych
  • Import danych z wielu systemów ERP
  • Łatwe "przemapowania" między różnymi planami kont

Moduł konsolidacji finansowej poprzez możliwość połączenia danych pochodzących z różnych systemów ERP, a także różnych układów planu kont w jednym zunifikowanym układzie informacyjnym ułatwia panowanie nad danymi w ramach grupy odrębnych jednostek organizacyjnych (np. grupy kapitałowej). Funkcjonalność systemu pozwala na obsługę różnorodnych operacji związanych z procesem konsolidacji finansowej jak np.: tworzenie dzienników księgowych, korekt konsolidacyjnych czy eliminacji międzyfirmowych.

 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.