Najważniejsze cechy

Najważniejsze cechy systemu eDokumenty:

 • Pracuje w przeglądarkach Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome.
 • Jest szybki – wykorzystuje nowoczesną technologię AJAX.
 • Posiada przejrzysty i zrozumiały interfejs użytkownika.
 • Realizuje sprawdzony i prosty sposób organizacji obiegu dokumentów i spraw - oparty na instrukcji kancelaryjnej przeniesionej na grunt nowoczesnej technologii. Zapewnia realizację wymagań każdej wielkości organizacji.
 • Wydajnie wspiera wymagania sekretariatu.
 • Znakomicie realizuje wymagania systemu CRM – umożliwia wygodne rejestrowanie wszelkich informacji: dokumentów, faksów, poczty elektronicznej i plików, jak również zdarzeń: zadań, spotkań i rozmów telefonicznych. Informacje dostępne są w miejscach ich wprowadzenia i jednocześnie w kartotece klienta.
 • Dostarcza bardzo dobre wsparcie dla pracy grupowej – terminarz, udostępnianie spraw, komunikator, komentarze.
 • Posiada wbudowany system zarządzania dokumentacją ISO.
 • Umożliwia tworzenie procedur i realizuje funkcje Workflow.
 • Posiada dodatki ułatwiające pracę: powiadamianie o nowych wiadomościach, integracja z pakietem MS Office, Excel, OpenOffice.
 • Możliwość korzystania z wbudowanego klienta pocztowego lub archiwizacji email poprzez przesyłanie ich do systemu z dowolnego klienta pocztowego.
 • Można go zintegrować z popularnymi programami finansowo-księgowymi.
 • Udostępnia bardzo duże możliwości dostosowania do wymagań użytkowników (kastomizacji).
 • Umożliwia konfigurowanie kompletności i prawidłowości dokumentów.
 • Posiada zaawansowaną obsługę załączników, umożliwia załączanie plików różnego formatu oraz zaawansowane skanowanie przy użyciu dedykowanego programu eDokumenty ScanServer.
 • Posiada rozbudowane możliwości konfiguracji słowników konfiguracyjnych, m.in. struktury organizacyjnej, procedur obiegu dokumentów, automatycznego przypisywania procedury do odpowiednich typów dokumentów.
 • Udostępnia rozbudowane możliwości opisu dokumentu statusem lub etapem, na którym się znajduje.
 • Udostępnia zaawansowane możliwości raportowania.
 • Umożliwia obsługę podpisów elektronicznych: składanie, szyfrowanie jak również tworzenie pieczęci elektronicznej – dla e-faktur.
 • Posiada wielowarstwową, wysokowydajną i skalowalną architekturę pozwalającą na przechowywanie i przetwarzanie bardzo dużej liczby dokumentów (100 000 rocznie nie stanowi zbyt dużego obciążenia) przy jednoczesnym zachowaniu szybkości pracy.