YouTube
 • Start
 • Firma
 • Wydarzenia
 • Nowoczesne wsparcie dla controllingu w PERN S.A.
 • Nasi Klienci

  Dziękujemy za zaufanie m. in.:

   

  • RawPlug
  • DB Schenker
  • Almi Decor
  • Mosty Łódź S.A.
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Moto-Profil Sp. z o.o.
  • PMR Ltd. Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
  • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
  • Intakus S.A.
  • Korona
  • Luvena
  • Kakadu
  • Renevis
  • PWIK Bolesławiec
  • MPWiK Lubin
  • ChŚ PWiK
  • DSA Financial
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Armatura S.A.
  • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
  • SSE Polska sp. z o.o.
  • Komsa Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Grass Sp. z o.o.
  • optima

  Nowoczesne wsparcie dla controllingu w PERN S.A.

  wrzesień 2018  Z zadowoleniem chcemy przedstawić naszego kolejnego klienta i udane wdrożenie systemu controllingowego. Jest to firma PERN S.A, która działa w obszarze logistyki naftowej. 
   

  "[...] projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi wcześniej: harmonogramem i budżetem oraz zrealizowano wszystkie cele tego wdrożenia. Bardzo wysoko oceniamy kompentencje zespołu konsultantów BI-Pro i partnerski sposób prowadzenia projektu. [....]" 
   

  Sebastian Kanafa
  Dyrektor Pionu Finansowego, 
  PERN S.A.

  Poza sektorem naftowym, w skład Grupy Kapitałowej wchodzą spółki odpowiedzialne również za usługi logistyczne czy projekty.

  Wraz z rozwojem firmy, Zarząd rozpoczął poszukiwania systemu, który pozwoliłby rozwiązać i usprawnić działania związane m.in. z budżetowaniem oraz analizowaniem danych.

  Wśród przedstawionych rozwiązań znalazł się również system oferowany przez BI-Pro.
   

  Nowe rozwiązanie zostało opracowane głównie pod kątem przygotowania rocznego planu dla całego przedsiębiorstwa. Dotyczyło to w szczególności obszarów takich jak: budżetowanie przychodów z działalności podstawowej, kosztów rodzajowych kosztów pracowniczych, inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Istotną rolę odegrało też obszar związany z budżetem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak np. budżet remontów.

   

  Wdrożenie całego systemu trwało niespełna rok. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w między czasie do Grupy Kapitałowej została dołączona kolejna spółka, którą należało uwzględnić w strukturze przedsiębiorstwa. Zarówno dla wdrożeniowców, jak i samego systemu nie stanowiło to największego problemu, a jedynie nieznacznie wydłużyło etap wdrożenia.
   

  Obecnie rozwiązanie umożliwia firmie PERN S.A. tworzenie raportów oraz wskaźników efektywności przedsiębiorstwa, a do tego pełni bardzo ważną funkcję w przygotowaniu Zarządczego Rachunku Wyników.

   

  Istotne znaczenie odgrywają progi rentowności (z ang. BEP Break Even Point), które w systemie controllingowym na bieżąco monitorują sytuację przychodu przedsiębiorstwa, pozwalając pokryć wszystkie koszty firmy.   

   

  Już niebawem przedstawimy Studium przypadku z tego wdrożenia.

   

  Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy zainteresowane naszymi rozwiązaniami.