YouTube

Nasi Klienci

Dziękujemy za zaufanie m. in.:

 

 • RawPlug
 • DB Schenker
 • Almi Decor
 • Mosty Łódź S.A.
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
 • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Moto-Profil Sp. z o.o.
 • PMR Ltd. Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
 • Intakus S.A.
 • Korona
 • Luvena
 • Kakadu
 • Renevis
 • PWIK Bolesławiec
 • MPWiK Lubin
 • ChŚ PWiK
 • DSA Financial
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Armatura S.A.
 • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
 • SSE Polska sp. z o.o.
 • Komsa Polska Sp. z o.o.
 • Grupa Grass Sp. z o.o.
 • optima

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową w ramach grup kapitałowych z pomocą systemu PROPHIX?
 • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
 • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak wykorzystać wiedzę dobrze znanych arkuszy kalkulacyjnych z systemem m.in. do budżetowania i planowania w systemie CONTROL?
 • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Raportowanie zarządcze i controlling

Kadra zarządzająca firmą oczekuje od działów analitycznych i controllingowych danych, które wspomogą proces podejmowania decyzji. Mogą być one dostarczane za pomocą stałych raportów, ale często występuje też potrzeba analiz doraźnych tzw. ad hoc. Prophix oferuje obie te funkcjonalności, a rozwiązania zastosowane w programie powodują, że analityk bądź pracownik działu controllingu niewiele czasu poświęca na przygotowanie danych, a zdecydowanie więcej na prezentację wniosków z analiz. Analizy ad hoc utworzone w Prophix cechuje wielowymiarowe podejście do zagadnienia, dane dotyczące jednego problemu można przedstawiać w wielu wariantach, co ułatwia szersze spojrzenie na problem. Każdą analizę można zapisać, do wykorzystania w późniejszym czasie. Można również na jej bazie utworzyć stały raport, który będzie cyklicznie przesyłany do użytkowników końcowych (Zarząd, dyrektorzy, kierownicy) w postaci załączników w formie MS Excel, PDF, bądź prezentacji PowerPoint, w odgórnie zdefiniowanych cyklach. Mogą to być przykładowo wybrane dni tygodnia, miesiąca, bądź inne ustalone terminy.

 

Rys. 1. Przykładowa analiza ad hoc w Prophix.

 

Rys. 2. Przykładowy stały raport wykonany na bazie istniejącej analizy ad hoc.

 

Rys. 3. Przykładowa definicja cyklicznej wysyłki raportów w systemie Prophix.

 

Wysyłkę raportów cyklicznych można również uzależnić od spełnienia wcześniej zdefiniowanych warunków np. przekroczenie budżetu na dany miesiąc.

Często spotykanym problemem w analizie danych w przedsiębiorstwie jest to, że dane przekazywane z działu księgowego (biura rachunkowego) są w standardowym układzie prezentacyjnym (finansowym) i nie pozwalają na pokazanie szerszego aspektu działania firmy. Prophix pozwala na tworzenie dodatkowych modeli w układzie zarządczym, bazując na tym samym zestawie danych z wykonania z ksiąg rachunkowych. Dobrym przykładem może być podejście do prezentacji wśród danych z wykonania, kosztów faktur wystawionych przez pracowników firmy działających na zasadzie samozatrudnienia, które zgodnie z przepisami księgowymi są ujmowane w pozycji „Usługi obce”, a w układzie zarządczym mogą być prezentowane w pozycji „Wynagrodzenia”. Również struktury planistyczne mogą się różnić od planu kont z programu finansowo – księgowego. Przykładowo, układ analityczny kont z danymi z wykonania dotyczący podróży służbowych zawierający konta: koszty diet, koszty noclegów, koszty opłat parkingowych może być zastąpiony w procesie budżetowania, w celu jego uproszczenia, jednym kontem: koszty podróży służbowych.
Prophix oferuje również kadrze zarządzającej możliwość bieżącego monitorowania wskaźników operacyjnych poprzez odpowiednio skonstruowane pulpity dostępne z poziomu komputera, jak również telefonu i tableta.

 

Rys. 4. Przykładowy raport realizacji kluczowych wskaźników operacyjnych.

 

 

Kolejnym ważnym elementem rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie jest planowanie długoterminowe. Prophix oferuje możliwość budżetowania na wiele lat do przodu z różnym poziomem szczegółowości np. pierwszy rok w układzie miesięcznym, drugi w kwartalnym a kolejne lata w ujęciu rocznym. Dane mogą być planowane na bazie istniejących już danych z lat ubiegłych za pomocą różnorakich współczynników, kluczy podziałowych, rozkładów, co zdecydowanie przyspiesza prace budżetowe. Dodatkowo PROPHIX posiada funkcjonalność pozwalającą na tworzenie wielu scenariuszy i wariantów budżetów, które pozwalają na wybór optymalnej wersji.

 

Rys. 5. Przykładowy RZiS z wariantami planu.

 

Więcej na temat oferowanych przez nas systemów do raportowania zarządczego i controllingu:

 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.