• Start
 • Rozwiązania
 • rozwiązania

  Trzy filary: platformy, doświadczenie, technologie

  Rozwiązania

  Oferujemy rozwiązania wspierające zarządzanie w organizacjach, które są oparte są na 3 solidnych filarach:

  1) gotowych platformach systemowych - wybranych przez nas sprawdzonych na rynkach światowych, jak i krajowym systemach informatycznych klasy BI, CPM, DMS, CRM i workflow oferujących szeroki zakres funkcjonalności łatwo konfigurowalnej do określonych potrzeb różnorodnych organizacji

  2) zaawansowanych technologiach informatycznych, takie jak systemy operacyjne Windows Serwer i Linux, platformy bazodanowe Microsoft SQL Server i PostgreSQL, języki .NET, PHP, HTML/CSS/JS, na których bazują stosowane przez nas systemy oraz w ramach których wykonujemy niezbędne elementy customizacji, tj. dostosowania do szczegółowych potrzeb

  3) wieloletnich doświadczeniach naszych konsultantów z wdrożeń w oparciu o te systemy i technologie i w dopasowywaniu ich do specyficznych wymagań użytkowników.

  W ten właśnie sposób jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom odpowiednio dopasowane rozwiązania przy akceptowalnych kosztach wdrożeń, i które nie wymagają żmudnego procesu programowania. Opierając zaś naszą metodykę wdrożeniową na prototypowaniu jesteśmy w stanie w krótkim czasie przedstawić naszym klientom dopasowaną wizję rozwiązania już na etapie rozmów ofertowych, co znacznie ogranicza ryzyko minięcia się z oczekiwaniami klienta.

  Należy nadmienić, że wszystkie wdrażane przez nas rozwiązania łatwo integrują się ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami ERP.

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.

  Analityka Biznesowa - Business Intelligence

  Rozwiązania analityki biznesowej (ang. BI - Business Intelligence lub BA - Business Analytics) zapewniają pełen przekrój funkcjonalności, począwszy od zaawansowanych, ergonomicznych i intuicyjnych interfejsach analitycznych obejmujących metody właściwego i dostosowanego zestawiania danych, zaawansowaną wizualizację oraz prezentację danych w kontekstowych układach kokpitów menedżerskich, a skończywszy na warstwie bazodanowej opartej na modelu hurtowni danych (ang. DW - Data Warehouse) poprzez narzędzia modelowania i automatyzacji procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ang. ETL - Extract, Transform, Load) i ich dostosowaniu do potrzeb analitycznych.

  Więcej...

  Zarządzanie Wydajnością - Performance Management

  Rozwiązania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw (ang. CPM - Corporate Performance Management) zapewniają przejście na najwyższy poziom wykorzystania danych ewidencyjnych nie tylko w zakresie informacyjnym, ale też na potrzeby wdrożenia aktywnych działań mających na celu poprawę wydajności funkcjonowania organizacji zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.

  Wspierane procesy obejmuję planowanie finansowe i strategiczne, budżetowanie i controlling, raportowanie i konsolidację zarządczą wraz z elementami prognozowania i symulacji decyzyjnych.

  Więcej...

   

  Automatyzacja Biura / Praca Grupowa

  Istotny wzrost efektywności działania każdej organizacji można osiągnąć poprzez usprawnienie funkcjonowania biur, począwszy od digitalizacji dokumentów, automatyzacji ich obiegu przez wdrożenie lepszej komunikacji grupowej w postaci współdzielonych kalendarzy czy list zadań, skończywszy na informatyzacji wszelkich operacyjnych procesów pomocniczych.

  Więcej...