• Start
 • Rozwiązania
 • Automatyzacja Biura / Praca Grupowa
 • Sekretariat / obsługa kancelaryjna
 • Sekretariat / obsługa kancelaryjna

  Z naszym rozwiązaniem Twój sekretariat stanie się w pełni nowoczesną komórką korzystającą z najnowszych trendów, ale jednocześnie zachowującą wszystkie dobre zasady i praktyki kancelaryjne.

  Wdrażane przez nas narzędzie zapewni Twojej firmie kompleksową obsługę kancelaryjną obejmującą korespondencję zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Podstawowe czynności, jakie są najczęściej wykorzystywane w sekretariacie to:

  • rejestracja pism, faktur i innej korespondencji w dzienniku korespondencji przychodzącej,
  • automatyczna numeracja kolejnych dokumentów,
  • łatwe, kontekstowe dodawanie kontrahentów, dostęp do ich kartotek wprost z pism,
  • rejestracja pism w dzienniku korespondencji wychodzącej,
  • możliwość wydruku pocztowej książki nadawczej, kopert i dziennika.

  A ponadto:

  • szybkie przeszukiwanie dzienników po wszystkich dostępnych polach (nazwie kontrahenta, opisie pisma, numerze ewidencyjnym, numerze sprawy, numerze zewnętrznym i dacie wpływu),
  • możliwość przesłania do systemu emaili, które zostaną automatycznie umieszczone na liście dokumentów gotowych do rejestracji w dzienniku,
  • możliwość wydruku pocztowej książki nadawczej, kopert i dziennika,
  • kalendarze prezesa/dyrektora,
  • przypomnienia o ważnych terminach.

  Dzięki temu znacznie zostaje przyspieszona ewidencja pism, faksów i emaili, jak również wielokrotnie przyspieszone zostają czynności związane z odszukiwaniem w dziennikach umieszczonych tam zapisów.

   

   

   

   

  Więcej na temat systemu eDokumenty. 

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.