YouTube
 • Start
 • Usługi
 • Business Intelligence: strategia i architektura
 • Business Intelligence: strategia i architektura

  Business Intelligence (BI) nie jest technologią informatyczną, lecz wizją funkcjonowania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

  Typowy scenariusz wdrożenia obejmuje zwykle:

  • Identyfikacja poszczególnych obszarów raportowania i analiz,
  • Identyfikacja źródeł danych dla poszczególnych obszarów raportowania i analiz, ocena jakości i integralności tych źródeł,
  • Identyfikacja grup użytkowników poszczególnych obszarów raportowania i analiz,
  • Analiza zakresu wykorzystania poszczególnych obszarów przez poszczególne grupy użytkowników,
  • Identyfikacja i analiza problemów w eksploatacji aktualnych rozwiązań w zakresie raportowania i analiz w ramach poszczególnych obszarów,
  • Sformułowanie, we współpracy z kluczowymi użytkownikami, działem controllingu, IT i Zarządem, strategii dla realizacji Systemu Informacji Zarządczej / Business Intelligence,
  • Propozycje architektury Business Intelligence w świetle sformułowanej strategii SIZ/BI,
  • Propozycje doboru określonych narzędzi/technologii/systemów dla realizacji architektury Business Intelligence.

   

  Podstawową ideą BI jest demokratyzacja dostępu do informacji w przedsiębiorstwie. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego zarządzania wiedzą. Ważne jest, aby aktualna informacja nie była tylko w posiadaniu wąskiej grupy pracowników, lecz każdego uczestnika procesów biznesowych. Celem ostatecznym takiego stanu rzeczy jest umożliwienie decentralizacji zarządzania a tym samym wzrost efektywności działania na poziomie każdego stanowiska pracy jak i całej organizacji poprzez łatwy i szybki dostęp do spójnej, aktualnej i wysokojakościowej informacji. Oczywiście, aby wizja ta mogła zostać zrealizowana wymagane jest m.in. właściwe połączenie odpowiednich technologii informatycznych, wśród których wymienić można takie jak np. systemy zarządzania bazami danych, portale informacyjne, technologie internetowe czy też technologie In-Memory czy OLAP.

  Wdrożenie systemu BI należy rozpatrywać w dwóch podstawowych płaszczyznach: informatycznej (techniczno-technologicznej) i biznesowej (organizacyjnej). Rozwiązania przyjęte na płaszczyźnie informatycznej powinny wynikać z celów biznesowych. Ważny jest przy tym odpowiedni dobór i połączenie technologii.

  Trzeba przede wszystkim unikać sytuacji, jaka niestety często ma miejsce, gdy wdrożenie BI polega jedynie na wymianie narzędzi informatycznych. Nadrzędnym celem BI jest bowiem zmiana kultury organizacyjnej w zakresie standardów dzielenia się informacją i wiedzą. Wdrożenie systemu BI jest więc projektem strategicznym, gdyż wyznacza model funkcjonowania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie. Niezbędne jest w takim wypadku, aby projekt ten miał umocowanie w zarządzie firmy, który ma świadomość potencjalnych korzyści, jakie odniesie przedsiębiorstwo z wdrożenia systemu.

  Pomagamy w wypracowywaniu takiej strategii, która pozwoli na uzyskanie możliwie wysokiej efektywności z inwestycji w Business Intelligence.
   

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.