• Start
 • Klienci
 • Studium przypadku z wdrożenia systemu Business Intelligence w KORONA Candles S.A.
 • Studium przypadku z wdrożenia systemu Business Intelligence w KORONA Candles S.A.  Wśród naszych klientów, a tym samym użytkowników systemu controllingowego Business Intelligence jest firma KORONA Candles S.A., która zajmuje czołową pozycję na światowym rynku produkcji świec, będąc jednym z największych producentów świec zapachowych w Europie.

   

  "Spółka wdrażająca rozwiązanie okazała się wyspecjalizowanym podmiotem działającym w bardzo elastyczny i profesjonalny sposób.
  Sam proces wdrożenia oraz późniejsze faza eksploatacji przebiegała bardzo sprawnie. Nam zależało na tym, aby po wdrożeniu 
  być samowystarczalnymi użytkownikami systemu Business Intelligence.
  Dzięki zaangażowaniu, profesjonalnemu podejściu do zadań oraz dzieleniu się zdobytą wiedzą konsultantów BI-Pro, zostało to osiągnięte.” 

   

  Paweł Sekieta  
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych / CFO, 
  KORONA Candles S.A.

   

  W związku z rozmiarem firmy, specyfiką procesów produkcyjnych, jak również złożonymi procesami budżetowania oraz analiz, Zarząd firmy rozpoczął poszukiwania systemu, który ułatwiłby pracę m.in. w tych obszarach. Wśród kilku zaproponowanych rozwiązań, znalazł się również system zaproponowany przez BI-Pro, który w ostatecznej ocenie wygrał z konkurencją. 

  Głównymi założeniami KORONA Candles S.A. przy wyborze systemu było zintegrowanie w jednym narzędziu następujących funkcjonalności:  

  • zautomatyzowany workflow procesu budżetowania,

  • możliwość prowadzenia wielowymiarowej analizy danych,

  • możliwość drążenia danych do poziomu dokumentu źródłowego,

  • przejrzyste zarządzanie uprawnieniami użytkowników,

  • automatyzacja w generowaniu i rozsyłaniu raportów zarządczych

   

  "Wdrożenie systemu BI miało istotny wpływ na rozwój firmy. Planowanie i późniejsze badanie kosztów pozwoliło w znacznym stopniu usprawnić ich kontrolę.

  Również analiza realizacji planów sprzedażowych i zakupowych wpływa korzystnie na poprawę wskaźników w tych obszarach. Dużo lepsza jest kontrola marż i realnej rentowności. Gdy dochodzi do znacznych odchyleń w realizacji określonych budżetów, bez problemu możemy prowadzić szczegółowe analizy typu: Drill Through i schodzić do poziomu pojedynczych transakcji czy innych elementów składowych.

  Dzięki dużej automatyzacji procesów planistycznych jesteśmy w stanie, w dowolnym momencie stworzyć raport budżetu firmy zarówno dla Polskiej Spółki, jak i spółki-córki.” 

   

  Łukasz Zdziebko 
  Specjalista ds. kosztów 
  KORONA Candles S.A.


  Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Cele, dla których system został wdrożony, są w 100% realizowane. Na podstawie tej współpracy, przygotowaliśmy Studium przypadku opisujące przebieg wdrożenia, jak i funkcjonowanie przedsiębiorstwa już po implementacji systemu.

  Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem wdrożenia.

   


  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.