• Start
 • Usługi
 • Budżetowanie & controlling: audyty, projektowanie i wdrożenia
 • Budżetowanie & controlling: audyty, projektowanie i wdrożenia

   

  Podstawowe scenariusze naszych działań w obszarze BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU:

   

  1. Gdy przymierzają się Państwo do wdrożenia systemu budżetowania i controllingu w swoim przedsiębiorstwie...
   Pomożemy w opracowaniu takiego systemu z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Ponadto podejmiemy się wdrożenia takiego systemu w oparciu o nowoczesną, efektywną controllingową platformę informatyczną.
    
  2. Gdy w Państwa przedsiębiorstwie funkcjonuje już controlling i budżetowanie w jakiejś formie, ale nie są Państwo do końca zadowoleni z pewnych rozwiązań, a przede wszystkim z efektów...
   Zdiagnozujemy istniejące problemy, zaproponujemy stosowne rozwiązania merytoryczne i organizacyjne. Pokierujemy procesem zmian w Państwa przedsiębiorstwie. Całość wesprzemy odpowiednimi narzędziami informatycznymi.
    
  3. Gdy mają już Państwo ustalony system controllingu i budżetowania, ale dotychczasowe rozwiązania informatyczne są niewystarczające i prowadzą do bałaganu i ogromu żmudnej ręcznej pracy....
   Zaproponujemy wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego, który istotnie zwiększy efektywność Państwa firmy, komfort pracy i, co najważniejsze, wyraźnie skróci cykle przygotowywania informacji zarządczej dla kierownictwa przy jednoczesnym podniesieniu jakości tej informacji.

   

  W zakresie budżetowania i controllingu oferujemy:

  • Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania, controllingu i analiz ekonomicznych,
  • Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania kosztami, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
  • Wdrażanie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego planowanie finansowe, budżetowanie, controlling, rachunkowość zarządczą i analizy finansowe.

   

  ​W szczególności oferujemy usługę stworzenia (rozbudowy, zmiany, udoskonalenia) koncepcji w zakresie modelu funkcjonowania systemu controllingu finansowego jako nowoczesnego i kompleksowego narzędzia do zarządzania efektywnością firmy, dostosowanego do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa poprzez:

  • wyodrębnienie poszczególnych centrów odpowiedzialności w ramach docelowej struktury organizacyjnej Spółki (centra kosztów, przychodów i wyników),
  • stworzenie zakładowego planu kont oraz opracowanie polityki rachunkowości w tym zakresie,
  • stworzenie szczegółowej struktury budżetu wszystkich centrów odpowiedzialności (koszty, przychody, usługi wewnętrzne, usługi zewnętrzne),
  • przygotowanie koncepcji planowania i budżetowania w Spółce,
  • stworzenie bieżącego monitoringu wykonania budżetów – wielowymiarowa analiza ilościowa i wartościowa odchyleń w różnych obszarach funkcjonowania firmy,
  • opracowanie procedury dokonywania korekt budżetów w ramach zmieniającej się rzeczywistości w ciągu roku obrotowego,
  • opracowanie procedury tworzenia, wykonania i rozliczania budżetu,
  • stworzenie systemu raportowania i analiz na różnych poziomach zarządzania,
  • opracowanie koncepcji systemu motywacyjnego jako ocena wyników osiąganych przez poszczególne centra odpowiedzialności w ramach controllingu finansowego,
  • wykorzystanie mechanizmów systemu controllingu finansowego w tworzeniu kalkulacji cen (taryf) dla różnych produktów przedsiębiorstwa,
  • wdrożenie niezbędnych modułów narzędziowych w ramach uzgodnionej koncepcji systemu controllingu finansowego na wybranej platformie informatycznej,
  • wspomaganie menadżerów w podejmowaniu decyzji w drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów,
  • opracowywanie planów wieloletnich i celów strategicznych, oceny mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz możliwości i szans w celu zapewnienia długotrwałej i stabilnej egzystencji przedsiębiorstwa,
  • opracowywania zasad optymalnego inwestowania nadwyżek finansowych i pozyskiwania źródeł finansowania krótko i długoterminowego, zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa oraz efektywnego zarządzanie finansami w ramach przyjętej strategii finansowej.
    

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.