Nasi Klienci

Dziękujemy za zaufanie m. in.:

 

 • RawPlug
 • DB Schenker
 • Almi Decor
 • Mosty Łódź S.A.
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
 • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Moto-Profil Sp. z o.o.
 • PMR Ltd. Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
 • Intakus S.A.
 • Korona
 • Luvena
 • Kakadu
 • Renevis
 • PWIK Bolesławiec
 • MPWiK Lubin
 • ChŚ PWiK
 • DSA Financial
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Armatura S.A.
 • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
 • SSE Polska sp. z o.o.
 • Komsa Polska Sp. z o.o.
 • Grupa Grass Sp. z o.o.
 • optima

Szczegółowe funkcjonalności

System CONTROL łączy wszystkie funkcje, procesy oraz dane związane z zarządzaniem finansami. Umożliwia centralizację danych i informacji tworząc jeden wspólny ośrodek ich przetwarzania. Daje to możliwość wyjścia poza mechanizmy zarządzania finansami, dostarczając wszystkie potrzebne dane do ich administrowania. System pozwala na analizowanie wyników, nieskończone planowanie i układanie różnych scenariuszy. CONTROL posiada interfejs użytkownika Excel i www, bazę danych SQL, Oracle lub DB2400. Poza tym użytkownik może analizować, przesyłać informacje w czasie rzeczywistym, co zapewnia elastyczny i wydajny przepływ pracy.

 

Zestawienia i konsolidacje w czasie rzeczywistym i w dowolnej liczbie wymiarów.

(Obszary działalności, lokalizacje, produkty, klienci, rynki itp.)

 • Zapewnienie błyskawicznej widoczności zmian.
 • Aktualizacje danych i konsolidacje przygotowywane na bieżąco. 
 • Sprawne opracowywania planów i prognoz.
 • Wspieranie wielokierunkowego charakteru planowania i prognozowania.
 • Możliwość efektywnego planowania w skali całego przedsiębiorstwa.

 

Funkcja automatycznego wprowadzania danych z wielu źródeł z możliwością nanoszenia poprawek również w plikach źródłowych.

 • Łączenie i synchronizacja danych z różnych źródeł, umożliwiająca ich zestawianie.
 • Oszczędzenie czasu i zasobu poprzez eliminację ręcznego wgrywania danych.
 • Wspieranie procesu przejrzystości działania, planowania i podejmowania decyzji w oparciu o dane.

 

Nieograniczona liczba scenariuszy oraz zestawień.

 • Szybka i łatwa analiza danych w oparciu o wyniki finansowe.
 • Możliwość przeprowadzenia symulacji strategii długoterminowych oraz scenariuszy warunkowych.
 • Możliwość przeprowadzenia analizy skrajnych warunków w modelach finansowych.

 

Dynamiczne dostosowywanie danych do potrzeb oraz ich edycja z możliwością przedstawienia w formie graficznej.

 • Możliwość analizy danych z wielu perspektyw.
 • Wykorzystanie dostępnych zestawień do analizy.
 • Wsparcie realizacji określonej strategii.

 

Filtrowanie Ad Hoc, zaznaczanie i raportowanie do celów konsolidacji w czasie rzeczywistym.

 • Sprawny dostęp dla wszystkich użytkowników do analizowania i podejmowania działań na podstawie najistotniejszych informacji.

 

Automatyczna funkcja rozwiązywania błędów w zestawieniach.

 • Szybkie uaktualnianie założeń i prognoz.
 • Terminowe analizy i trafnie podjęte decyzje.
 • Szybki podgląd wprowadzonych korekt.

 

Automatyczne przeliczanie walut z uwzględnieniem dowolnej liczby kursów (okres, średnie saldo itp.) oraz zarządzanie scenariuszem kursów.

 • Użytkownicy z różnych krajach mają możliwość pracy i informacji w swojej walucie.
 • Możliwość eliminowania z wyniku finansowego elementów niepodlegających kontroli.
 • Pozwala na zarządzanie ryzykiem walutowym.

 

Wewnętrzny przepływ pracy obejmujący zarówno proces przekazywania jak i akceptacji danych.

 • Zapewnienie realizacji procesów w sposób uporządkowany i dokładny.
 • Wspieranie szybkiej informacji zwrotnej i poprawienie komunikacji.
 • Dbanie o kompletną i terminową realizację działań.
 • Możliwość przeglądu w czasie rzeczywistym, zatwierdzanie lub odrzucenie zadań.
 • Możliwość wglądu do poszczególnych etapów zadań.

 

Proste administrowanie z szybkim efektem.

 • Łatwa obsługa techniczna.
 • Zapewnienie spójności i wiarygodności danych.
 • Obniżone koszty związane z  eksploatacją/użytkownikiem.
 • Mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników. 

 

Niezawodna funkcja wprowadzania danych offline.

 • Użytkownik pracujący w trybie offline ma możliwość przekazywanie danych do budżetu i prognoz.
 • Możliwość przesyłania informacji do użytkowników, którzy nie mają dostępu do Internetu.

 

Minimalne wsparcie IT.

 • Wspiera rozwój środowiska analitycznego.
 • Daje pracownikom możliwość skoncentrowania na strategicznych celach.
 • Zmniejsza potrzebę angażowania działu IT.

 

Komentarze i odnośniki.

 • Wspieranie analizy i podejmowanych z nią decyzji.
 • Lepsza współpracę.
 • Płynne przekazywanie informacji dotyczące danych,założeń i strategii w planowanych celach.

 

Raporty przygotowywane według wzoru

 • Mniej czasu na formatowanie, a więcej czasu na analizę.
 • Ujednolicony i zgodny format sprawozdań.
 • Eliminacja powielanych sprawozdań, które zawierają te same dane.

 

Automatyczne obliczenia finansowe oparte na formułach Microsoft® Excel®. 

 • Możliwość szybkiego modelowania obliczeń biznesowych.
 • Zwiększenie kompetencji oraz potencjału, który drzemie w pracownikach.

 

Zaawansowane i niestandardowe funkcje prognozowania.

 • Analiza danych w zasięgu ręki.
 • Przyspieszenie procesu prognozowania.
 • Precyzyjne planowanie procesu produkcji oraz zasobów ludzkich.
 • Analizy wspierane danymi historycznymi do lepszego oszacowania przyszłości.

 

Wizualna strona systemu.

 • Intuicyjny i prosty interfejs.
 • Łatwe i szybkie opracowanie modeli finansowych potrzebnych do uzyskania określonych wartości.
 • Sprawny przepływ danych wspomagający analizę, planowanie oraz raportowanie. 

 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT