• Start
 • Usługi
 • Business Intelligence & hurtownie danych: projektowanie i wdrożenia
 • Business Intelligence & hurtownie danych: projektowanie i wdrożenia

  Na potrzeby efektywnego planowania, controllingu, raportowania i analiz ekonomicznych oferujemy informatyczne specjalistyczne rozwiązania klasy Business Intelligence. W zależności od potrzeb zalecamy określoną architekturę tych systemów i dobieramy określone narzędzia, które mogą funkcjonować jako indywidualne rozwiązania bądź też mogą zostać zintegrowane dla zaspokojenia potrzeb całego przedsiębiorstwa.

   

  Proponujemy usługi w zakresie rozwiązań Business Intelligence w oparciu o platformę Microsoft SQL Server Business Intelligence:

  • Projektowanie, budowa, rozwój i utrzymanie Hurtowni Danych (również w oparciu o wielowymiarowe kostki OLAP),
  • Wdrażanie systemów zautomatyzowanego generowania i dystrybucji raportów oraz samobsługowych analiz ekonomicznych zintegrowanych z Microsoft Office - od analizy potrzeb po wdrożenie,
  • Migracje i integracja baz danych między systemami.

   

  Nasze hurtownie danych oraz systemy raportowania i analiz zrealizowane na platformie Microsoft SQL Server Business Intelligence to:
   

  • efektywne generowanie analiz i raportów liczone w sekundach zamiast w minutach czy godzinach,
  • samoobsługowe analizy wielowymiarowe w intuicyjnej konwencji tabeli przestawnej w Excel,
  • sformatowane gotowe raporty rozsyłane emailem w dowolnym formacie (m.in. Excel, PDF) do określonych użytkowników wg zadanego harmonogramu,
  • skupienie wszystkich danych przedsiębiorstwa w jednej centralnej hurtowni danych.

   

  Wdrażane przez nas rozwiązania pozwolą:

  • Przyśpieszyć cykl generowania i dystrybucji informacji zarządczej w Twoim przedsiębiorstwie.
  • Odciążyć analityków i informatyków od żmudnego ręcznego przygotowywania okresowych analiz.
  • Udostępnić pracownikom intuicyjne narzędzie do samodzielnej eksploracji danych wymaganych na potrzeby podejmowania decyzji.

   

  Narzędzia realizacji:

  Microsoft SQL Server / Analysis Services / Reporting Services / Integration Services, TARGIT, MS Access, MS Excel, .NET, PHP.

  Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat narzędzi informatycznych stosowanych przez nas do realizacji systemów BI.


  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o  kontakt.