• Start
 • Klienci
 • Wdrożenie hurtowni danych w firmie Optima Sp. z o.o.
 • Wdrożenie hurtowni danych w firmie Optima Sp. z o.o.

  Hurtownia danych w zarządzaniu sprzedażą i windykacją należności. Studium przypadku z wdrożenia rozwiązania do wielowymiarowych analiz i raportowania w firmie pożyczkowej Optima Sp. z o.o.

  Optima Sp. z o.o. jest jednym z pośredników finansowych, specjalizującym się w udzielaniu pożyczek gotówkowych. Firma ma siedzibę w Gdańsku i działa na rynku od 1999 roku. Optima to firma godna zaufania. Jest także członkiem i jednym z założycieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. KPF zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z branży finansowej i wyznacza wysokie standardy działania w relacjach z klientami i kontrahentami.

   

  Sytuacja przed wdrożeniem hurtowni danych

  W zasadzie od samego początku działalności Zarząd firmy Optima kładł duży nacisk na precyzyjną analizę danych o bieżącej sytuacji finansowej spółki. Wysoka konkurencyjność branży sprawia, że bez dostępu do aktualnych informacji o wynikach sprzedaży czy jakości portfela kredytowego trudno myśleć o budowaniu stabilności finansowej firmy. Tymczasem dotychczasowe metody stosowane przez analityków były coraz mniej wydajne: rosła liczba klientów, wartość udzielanych pożyczek, zarówno w ujęciu globalnym, jak i „per capita”, rosło więc też ryzyko pogorszenia się struktury wierzytelności. Chcąc wyeliminować wspomniane zagrożenia, a także usprawnić zarządzanie sprzedażą, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu rozwiązania usprawniającego analizy i raportowanie opartego na hurtowni danych.

  Jak wspomniano wcześniej, głównymi celami wdrożenia było stworzenie kompleksowego systemu do wielowymiarowych analiz i raportowania wyników spółki, a jednym z wymogów technologicznych, jakie postawiono przed oferentami, był warunek, że będzie to rozwiązanie bazujące na środowisku Microsoft SQL Server. Podyktowane to było dotychczasowymi doświadczeniami zespołu Optimy i posiadanym środowiskiem IT.

   

  Wybór dostawcy i oprogramowania

  W trakcie prac analitycznych firma Optima wystosowała zapytania ofertowe do kilku potencjalnych dostawców. Po zakończeniu fazy przeglądu i oceny ofert zdecydowano się na podpisanie kontraktu wdrożeniowego z wrocławską spółką BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. Wybór tego oferenta opierał się na bogatym doświadczeniu z kilkudziesięciu podobnych projektów, dobre zrozumienie specyfiki wymagań Optimy oraz atrakcyjna cena i krótki termin realizacji projektu.

   

  Przebieg prac wdrożeniowych

  Projekt podzielono na 2 etapy. W pierwszym etapie konsultanci BI-Pro w toku spotkań z pracownikami Optima dokonali analizy potrzeb oraz przygotowali wstępne projekty oczekiwanych raportów, modeli struktur i przepływu danych w zakresie hurtowni danych. W drugim etapie konsultanci i programiści BI-Pro przystąpili do modelowania, implementacji i uruchomienia hurtowni danych oraz utworzenia wymaganych raportów.
  Zaimplementowano też procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z zastosowaniem narzędzi Integration Services. Wierzchnią warstwę danych zaimplementowano zaś w technologii OLAP za pomocą narzędzi Analysis Services. Ostatecznie całość projektu została rzetelnie udokumentowana, a następnie zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla administratorów systemu oraz przyszłych użytkowników systemu.

   

  Efekty wdrożenia

  Stworzona przez BI-Pro Consulting Group hurtownia danych pomaga klientowi efektywnie analizować dane dotyczące procesów zarządzania sprzedażą produktów finansowych oraz procesów windykacji, a to z kolei pozwala szybko reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe.