• Start
 • Firma
 • Wydarzenia
 • Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie Leasingu (MSSF 16, IFRS 16)
 • Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie Leasingu (MSSF 16, IFRS 16)

   

   

  Od stycznia 2019 zaczęły obowiązywać nowe, istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wg MSSF (IFRS). Przyniosły one diametralne zmiany w podejściu do ujmowaniu umów leasingowych, dzierżawy oraz najmu w firmie. 

   

  Każda firma, która podlega określonym wymogom sprawozdawczości finansowej oraz badaniom przeprowadzonym przez biegłego rewidenta będzie zmuszona poddać rewizji dotychczasowy sposób ujęcia umów leasingowych w aktywach i pasywach bilansu firmy.

   

  W ramach świadczonych przez firmę BI-Pro Consulting Group usług doradczych, jesteśmy w stanie zaoferować firmom dostosowanie stosowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa do wymogów MSSF 16 (IFRS 16), które będą zawierały:

  • przeprowadzenie w firmie audytu aktualnych standardów sprawozdawczości pod kątem MSSF 16  (IFRS 16),
  • przygotowanie kalkulacji zgodnych z MSSF 16 (IFRS 16) dla aktualnych umów leasingowych,
  • przygotowanie mechanizmu pozwalającego na skalkulowanie przyszłych bądź planowanych umów leasingowych,
  • monitoring wprowadzonego systemu sprawozdawczości w obszarze MSSF 16 (IFRS 16), w tym konsultacje w trakcie audytu firmy.
    

  Wskazane rozwiązania mogą być zrealizowane za pomocą dobrze znanych arkuszy kalkulacyjnych Excel lub wykorzystując do tego celu systemy dostępne w naszej ofercie.

   

   

  Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy zainteresowane naszym rozwiązaniem.