• Start
 • Klienci
 • Wdrożenie systemu controllingowego w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 • Wdrożenie systemu controllingowego w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A.

   

  W drodze postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wdrożenie systemu informatycznego typu Business Intelligence (BI) wspomagającego controllingową metodę zarządzania dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. zrealizowaliśmy dostawę i wdrożenie systemu przeznaczonego do budżetowania, controllingu i raportowania zarządczego.

   

  Dostarczony i wdrożony przez nas system controllingowy służy w LPWiK do zadań z obszaru planowania, budżetowania i raportowania zarządczego. Ponadto opracowane w trakcie wdrożenia mechanizmy pozwalają na obsługę przygotowywania wniosków taryfowych.

  System oparty jest na naszym autorskim modelu hurtowni danych analitycznych zaimplementowanym w technologiach platformy Microsoft SQL Server Business Intelligence, dzięki czemu osiągnięto pełną automatyzację i integrację procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych z wielu różnych systemów przedsiębiorstwa do jednego spójnego zbioru danych analitycznych.

   

  Szczegółowy zakres wdrożenia systemu controllingowego obejmował:

  •    Obszar przychodowy w tym obsługę planowania taryf oraz cenników,
  •    Zarządzanie planowaniem oraz raportowaniem w ramach kosztów działów,
  •    Uszczegółowienie kosztów działów w ramach bloku dotyczącego szczegółowego planowania inwestycji,
  •    Przygotowanie planu w ramach Bilansu oraz zestawienie go z danymi rzeczywistymi,
  •    Wyliczenie CF na podstawie informacji zapisanych na kontach bilansowych, wynikowych oraz informacjach dodatkowych,
  •    Raportowanie wskaźników KPI oraz przygotowanie zestawień informujących odnośnie występujących odchyleń między wykonaniem a kolejnymi wersjami planu.

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji?

  Prosimy o kontakt.