YouTube
 • Start
 • Rozwiązania
 • Zarządzanie Wydajnością - Performance Management
 • Nasi Klienci

  Dziękujemy za zaufanie m. in.:

   

  • RawPlug
  • DB Schenker
  • Almi Decor
  • Mosty Łódź S.A.
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Moto-Profil Sp. z o.o.
  • PMR Ltd. Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
  • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
  • Intakus S.A.
  • Korona
  • Luvena
  • Kakadu
  • Renevis
  • PWIK Bolesławiec
  • MPWiK Lubin
  • ChŚ PWiK
  • DSA Financial
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Armatura S.A.
  • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
  • SSE Polska sp. z o.o.
  • Komsa Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Grass Sp. z o.o.
  • optima

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową i zarządczą w ramach grup kapitałowych z pomocą specjalizowanego narzędzia informatycznego?
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Budżetowanie, planowanie i raportowanie finansowe w systemie CONTROL
  • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

  Zapisz się!

  Zarządzanie Wydajnością - Performance Management

  Rozwiązania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw (ang. CPM - Corporate Performance Management) zapewniają przejście na najwyższy poziom wykorzystania danych i informacji, którymi dysponuje organizacja nie tylko w zakresie raportowania przeszłości, ale też na potrzeby wdrożenia aktywnych działań mających na celu poprawę wydajności funkcjonowania organizacji zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.

  Wspierane procesy obejmuję planowanie finansowe i strategiczne, budżetowanie i controlling, raportowanie i konsolidację zarządczą wraz z elementami prognozowania i symulacji decyzyjnych.

   

  Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o KONTAKT.

   

  Zintegrowane planowanie finansowe

  Nasze rozwiązania w zakresie planowania finansowego pozwalają wspomóc te działania w każdej organizacji poprzez możliwość elastycznego zamodelowania każdego typu procesów.

  Więcej...

  Budżetowanie i prognozowanie

  Dzięki naszym rozwiązaniom do budżetowania i prognozowania menadżerowie mogą spędzić więcej czasu na podejmowaniu decyzji biznesowych nie tracąc go na żmudne i czasochłonne przygotowywanie danych. Posiadanie elastycznego, kompleksowego systemu budżetowania staje się w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością.

  Więcej...

  Konsolidacja finansowa i zarządcza

  Poprzez możliwość połączenia danych pochodzących z różnych systemów ERP, a także różnych układów planu kont w jednym zunifikowanym układzie informacyjnym nasze rozwiązania oferują możliwość łatwej obsługi konsolidacji raportowania i controllingu w ramach grup kapitałowych.

  Więcej...

  Raportowanie zarządcze i controlling

  Stwórz elastyczne modele raportowania zarządczego. Wielowymiarowo analizuj dochodowość twoich produktów, segmentów rynkowych i klientów.

  Więcej...

   

  Zarządzanie płynnością finansową

  Zarządzaj płynnością finansową przewidując potencjalne skutki finansowe planowanych decyzji na szczeblu operacyjnym.

  Więcej...

  Controlling personalny

  Działy zarządzania zasobami ludzkimi muszą borykać się z wieloma wyzwaniami takimi jak coraz większa mobilność kadr i związane z tym ryzyko rotacji, wzrastająca liczba składników wynagrodzeń, bonusów i innych elementów kosztowych związanych z pracownikiem jak też ich zmienność w czasie. To sprawia, że coraz trudniej jest zarządzać wszystkimi tymi elementami oraz właściwie zaplanować koszty związane z utrzymaniem kadry.

  Więcej...

  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  Głównym celem, podczas prac nad usprawnieniem pracy z budżetami oraz realizacją projektów inwestycyjnych, jest zebranie danych od osób odpowiedzialnych za przygotowanie pomniejszych planów inwestycyjnych. Następnie, poprzez systemowe zarządzanie i agregacje, zostaje wybrany pakiet projektów do realizacji i prezentacji przed zarządem. W przypadku projektów, które zostały wskazane do realizacji, wymagana jest bieżąca kontrola oraz monitorowanie przekroczeń związanych z ponoszonymi kosztami w zestawieniu z zatwierdzonymi budżetami.  

  Więcej...

  Controlling w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych i energetyki cieplnej

  Zapewnij kierownikom poszczególnych działów przyjazne i intuicyjne narzędzie do budżetowania przychodów i kosztów w swoim dziale dowolnymi metodami, w oparciu o dane historyczne czy z zastosowaniem rozkładów wskaźnikowych, poprzez określanie oczekiwanych odchyleń czy wskazanie docelowych wartości.

  Więcej...

  Oceny Pracownicze

  Moduł „Oceny pracownicze” umożliwia automatyzację wielu czynności towarzyszących procesowi ocen. Wymusza prawidłowy obieg dokumentacji ocen, proces ich zatwierdzania oraz terminowe realizowanie poszczególnych etapów procesu poprzez automatyczne przypomnienia oceniającym o zbliżających się ważnych terminach.

  Więcej...

  Wiekowanie materiałów

  Istnieje wiele korzyści płynących z wiekowanie materiałów w celu poprawy kondycji sprzedaży.

  Więcej...