YouTube

Nasi Klienci

Dziękujemy za zaufanie m. in.:

 

 • RawPlug
 • DB Schenker
 • Almi Decor
 • Mosty Łódź S.A.
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
 • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Moto-Profil Sp. z o.o.
 • PMR Ltd. Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
 • Intakus S.A.
 • Korona
 • Luvena
 • Kakadu
 • Renevis
 • PWIK Bolesławiec
 • MPWiK Lubin
 • ChŚ PWiK
 • DSA Financial
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Armatura S.A.
 • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
 • SSE Polska sp. z o.o.
 • Komsa Polska Sp. z o.o.
 • Grupa Grass Sp. z o.o.
 • optima

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową i zarządczą w ramach grup kapitałowych z pomocą specjalizowanego narzędzia informatycznego?
 • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
 • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

 • Temat: Budżetowanie, planowanie i raportowanie finansowe w systemie CONTROL
 • Data: do uzgodnienia po zgłoszeniu
 • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Zintegrowane planowanie finansowe

Nasze rozwiązania w zakresie planowania finansowego pozwalają wspomóc te działania w każdej organizacji poprzez możliwość elastycznego modelowania każdego typu procesów. Istotą naszych rozwiązań w tym zakresie jest zaś integracja procesów na każdym poziomie organizacyjnym i połączenie ze sobą planów finansowych z operacyjnymi i strategicznymi.

Aktualnie procesy planowania w przedsiębiorstwach stają się coraz bardziej złożone, obejmując coraz większą szczegółowość, liczbę wskaźników i dalszą perspektywę czasową. Zastosowanie w tym zakresie standardowych narzędzi takich jak arkusze kalkulacyjne czy funkcjonalności systemów finansowo-księgowych staje się już niewystarczające.

Proponowane przez nas rozwiązania opierają się na wiodących technologiach i narzędziach informatycznych, wdrożonych w tysiącach organizacji na całym świecie i pozwalają w szczególności na:

 • wielokrotne skrócenie czasu obsługi planowania,
 • odciążenie kadry menedżerskiej,
 • zwiększenie precyzji planowania,
 • eliminację błędów

 

Zespół naczyń połączonych

System planowania w Twojej organizacji powinien funkcjonować jak zespół naczyń połączonych w ten sposób, aby we właściwym momencie zareagować, gdy potrzebne będą dodatkowe zasoby, ale też nie pozwolić na to, aby zasoby były marnowane.

Planuj sprzedaż ilościowo i wartościowo na produkty czy segmenty rynku, wg regionów, handlowców oraz ceny, w oparciu o oczekiwane rentowności lub inne wskaźniki na poziomie produktów i/lub grup kontrahentów.

Stwórz szablony rzeczowo-finansowe dla planowania produkcji w powiązaniu z planem sprzedaży. Zaimportuj ze swojego ERPa normatywy technologiczne, koszty zużycia surowców i materiałów i koryguj je w przyszłych okresach w celu sporządzenia planu. Na tej podstawie dostosuj swoje moce produkcyjne i zaalokuj niezbędne zasoby osobowe i finansowe.

Zaprojektuj schematy planowania operacyjnego dla centrów kosztów w swojej organizacji. Przygotuj dla osób odpowiedzialnych za poszczególne MPKi wygodne w uzupełnianiu arkusze planistyczne, działające w oparciu o parametry ilościowe, stawki i wskaźniki niezbędne do wyliczenia planowanych kosztów w kolejnych okresach.

Powiąż plany operacyjne z planowaniem sprawozdań finansowych, rachunku wyników, bilansu i przepływów pieniężnych. Plany operacyjne są automatycznie włączane do długoterminowych planów strategicznych i uwzględniane w globalnych wskaźnikach na poziomie każdej jednostki organizacyjnej.

 

Automatyzacja korekt i rozkładów danych planistycznych

Zautomatyzuj procesy masowej korekty danych w oparciu o poprzednie lata, rozkłady danych wg zadanych wskaźników, zwiększanie/zmniejszanie wartości o zadany procent lub wartość dla wskazanych kryteriów. Oszczędź w ten sposób pracy swoim kontrolerom finansowym i wyeliminuj ryzyko wystąpienia błędów w planach.

 

Centralna baza danych planistycznych, formuł i powiązań

Sposoby wyliczania danych planistycznych oraz powiązania między planami mogą być łatwo definiowane i administrowane bezpośrednio przez kontrolera finansowego. Każdy wymiar definiujący układy i kalkulacje kosztów, przychodów, wyników czy marż może być wygodnie modyfikowany w jednym centralnym miejscu w strukturze drzewa, co z kolei powoduje automatyczne uwzględnienie zmian we wszystkich formularzach i raportach, eliminując pracochłonny i żmudny proces dostosowywania systemu planowania do zmian.

Kontroler finansowy centralnie zarządza uprawnieniami poszczególnych użytkowników w zakresie możliwości wprowadzania danych do poszczególnych planów.

 

Wiele wersji planów

Plany mogą występować w wielu wersjach, np. optymistyczny, pesymistyczny czy zrównoważony, i w łatwy sposób zestawiane z danymi z wykonania, które mogą być pozyskiwane i integrowane z wielu różnych źródeł, systemów ewidencyjnych czy baz danych. Ponadto na potrzeby analityczne i podejmowania decyzji mogą zostać przygotowane różne wersje wykonania np. rozliczanie kosztów wg różnych rachunków.

 

Oczekują Państwo dalszych informacji?

Zapraszamy do kontaktu!